Odwodnienia budowlane - pytania do kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienia budowlane - pytania do kolokwium - strona 1 Odwodnienia budowlane - pytania do kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

ZESTAW A
1.Jak należy drenować sady? Rozstawa, głębokość, układ i sposób wykonania sączków - zabezpieczenia.
Drenowanie w sadach ma głębokość większą niż na użytkach rolnych. Układ i rozstawa drenowania muszą być dostosowane do rozmieszczenia rzędów drzew. Dreny w sadach muszą być tez zabezpieczone przed zarastaniem korzeniami drzew.
Głębokość - uzależniona jest od głębokości korzenienia się drzew:
-grusze, czereśnie, orzechy włoskie - 1,5m
-jabłonie, wiśnie - 1,3m
-śliwy - 1,2m
-szkółki drzew i krzewów oraz drzewa karłowe - 1,1m
Rozstawę drenowania dla sadów oblicza się tak jak dla gruntów ornych i przyjmuje się wartość zaokrągloną do najbliższej wielokrotności odległości pomiędzy rzędami drzew. Sączki projektuje się pośrodku pomiędzy rzędami drzew. Dzięki temu mniej uszkadza się korzenie drzew podczas kopania rowów drenarskich i zmniejsza się prawdopodobieństwo zarośnięcia drenów.
2.Narysować studzienkę drenarską do przyjęcia wód powierzchniowych, podać jej główne parametry i sposób wykonania.
3. Uzasadnij, jaki wpływ na projektowaną głębokość rowu odwadniającego ma rodzaj gleby, jej przepuszczalność, rodzaj odwadnianego użytku, wielkość zlewni rowu.
Głębokość rowu powinna zapewniać optymalne położenie zwierciadła wody gruntowej w okresie wegetacyjnym. Osiągnąć to można projektując głębokie rowy (przesuszenie przy rowach) i dużą rozstawę lub płytkie rowy i małą rozstawę (utrudnienie uprawy mechanicznej). Głębokość rowów na łąkach jest uzależniona od rodzaju gleby (mineralne, torfowe) i od wysokości opadów. Mniejsze głębokości zaleca się dla obszarów o opadach niższych niż 500mm a większe dla terenów o opadach wyższych niż 750mm. Przy wyższych opadach głębokości rowów trzeba zwiększyć. Dla gleb mineralnych głębokości rowów są mniejsze niż dla torfowych gdzie uwzględniamy osiadania.
W glebach przepuszczalnych głębokość rowów jest zwykle większa gdyż więcej wody w tym samym czasie może do niego spłynąć niż z gleb nieprzepuszczalnych.
Biorąc pod uwagę rodzaj odwadnianego użytku należy wspomnieć, że:
-na torfowiskach uwzględniamy osiadanie, które dodajemy do normalnej głębokości i zwiększamy ją
-użytek zielony może być eksploatowany jako zaplecze suszarń, przemiennie, jako pastwisko lub jako łąka. Na pastwiskach i łąkach przemiennych i stanowiących zaplecze suszarń gospodarka wodna powinna być bardziej elastyczna, stąd należy przyjąć głębokości rowów 10 - 20 cm większe niż na łąkach
- łąki kośne - 0,8 - 1, 1 m
-pastwiska - 0,9 - 1,2 m
Na glebach mineralnych średnich i lekkich zaleca się stosowanie rowów płytszych niż na glebach mineralnych zwięzłych murszowych i torfowych.


(…)

… ze zbieraczami studzienką zbiorczą. Trasy sączków projektuje się ukośnie do kierunku napływu wód. Średnice sączków i zbieracza oblicza się z uwzględnieniem maksymalnej wydajności źródła. Zasypkę sączków wykonuje się z tłucznia kamiennego i żwiru. Przy skoncentrowanym punktowym napływie wód ujęcie można wykonać za pomocą pionowo ustawionej rury perforowanej z kamionki.
5.Sączki ochronne
Krótkie sączki projektuje się między zbieraczem i drogą a także granicami w odległości 1 rozstawy od zbieracza. Przy drogach obsadzonych drzewami sączki te zabezpiecza się przed zarośnięciem przez owinięcie ich styków papą lub zasypaniem żużlem.
6. .Za pomocą jakich rozwiązań technicznych i materiałów chronimy dreny przed zarastaniem korzeniami drzew?(rysunki)
Im głębiej założone są dreny tym w mniejszym stopniu są narażone na zarastanie korzeniami roślin. Największe zagrożenie stanowią dla drenów rośliny mające duże potrzeby wodne np.: wierzba, olcha, topola , jesion, tarnina, skrzyp polny, rdest a także korzenie drzew owocowych w sadach i roślin uprawnych głęboko korzeniących się lucerny , konieczyny, chmielu, buraków cukrowych i rzepaku. Narażone na zarastanie są zbieracze stale prowadzące wodę z tego rurociągi stale prowadzące wodę…
… torfowych
*słabo rozłożonych, nie osiadłych - uzasadnić
*silnie rozłożonych i osiadłych - uzasadnić
W glebach torfowych należy stosować melioracje dwustronne, odwadniająco - nawadniające. Osiągnąć to można wykonując sieć rowów uzupełnionych drenami. Drenowanie pozwala zwiększyć rozstawę rowów o co najmniej 200m. Wykonane w rowach zastawki pozwalają piętrzyć wodę i w okresach posusznych zwilżać profil
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz