Wykład - zasady drenowania, głębokość drenowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zasady drenowania, głębokość drenowania - strona 1 Wykład - zasady drenowania, głębokość drenowania - strona 2

Fragment notatki:

głębokości drenowania stosowane w Polsce. czynniki mające wpływ na głębokość drenowania.
Grunty orne: 80-110cm- ponieważ mogą zostać zniszczone pod wpływem ciężaru maszyn rolniczych
Użytki zielone (łąki i pastwiska) 70-90 bo rośliny mają małe systemy korzeniowe i nic po nich nie jeździ
Sady 110-150 bo drzewa mają długie systemy korzeniowe które powodują zarastanie drenów
Boiska 70-80- nic na nich nie rośnie (mało żyzne) i nie stosuje się na nich ciężkich maszyn Czynniki wpływające na głębokość drenowania:
-rodzaj użytków rolnych i uprawianych roślin
-rodzaju i właściwości i uwarstwienia gleby
-warunków zasilania w wodę
-głębokości zamarzania gleby -spadków i rzeźby terenu
-warunków klimatycznych -celu drenowania stopnia intensyfikacji produkcji rolniczej oraz przesłanek ekonomicznych głębokości drenowania stosowane w glebach piaszczystych a jakie w glebach zwięzłych. Dlaczego w tych glebach głębokość jest inna
Piaski 70- 80cm
Gleby zwięzłe 80-110cm
Inna jest zawartość części spławianych

(…)

…, a po ulewnych deszczach to płytkie dreny są najskuteczniejsze
W glebach zwięzłych skuteczne jest odwadnianie głębokie.
Czynniki mające wpływ na rozstawę drenowania. Dlaczego inną rozstawę sączków stosuje się na użytkach rolnych a inną na boiskach
Czynniki:
-właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyko-wodne gleby
-budowa profilu glebowego
-stosunków wilgotnościowych
-rodzaju użytków i poziomu kultury rolnej…
…- oraz nasłonecznienie wpływają na szybkość obsychania gleby; w terenie o większych spadkach na stokach otrzymujących więcej ciepła rozstawę drenowania można zwiększyć W terenach płaskich gdzie konieczne jest stosowanie sztucznych spadków sączków górne ich odcinki ulegają spłyceniu zaś dolne przegłębieniu. W celu uniknięcia zbyt głębokich zbieraczy i nierównomiernego odwodnienia gleby długość sączków powinna być odpowiednio mniejsza. wystawa zbocza - wpływa na szybkość obsychania gleby. Na stokach otrzymujących więcej ciepła ( południowych, południowo - wschodnich i południowo - zachodnich) rozstawę drenowania można zwiększyć.
Wapń korzystnie wpływa na właściwości i żyzność gleby dlatego można zwiększyć rozstawę drenowania gdy jest go >3% pomijając gleby wapienne
Żelazo pogarsza przepuszczalność gleb…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz