Wykład - głębokośc drenowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - głębokośc drenowania - strona 1

Fragment notatki:

GŁĘBOKOŚĆ DRENOWANIA
Przez głębokość drenowania rozumie się głębokość założenia sączków. Odpowiada ona
różnicy rzędnych terenu i dna rowka.
Głębokość drenowania jest ściśle związana z normą odwodnienia i zależy od rodzaju użytków
rolnych i uprawianych roślin, rodzaju, właściwości i uwarstwienia gleby, warunków zasilania
w wodę, głębokości zamarzania gleby, spadków i rzeźby terenu, warunków klimatycznych,
celu drenowania, stopnia intensyfikacji produkcji rolniczej oraz przesłanek ekonomicznych.
Dopuszcza się lokalne zmiany głębokości drenowania:
- zmniejszenie - przy stosowaniu sztucznych spadków, przejść przez obniżenia
terenowe, przy zaleganiu w podłożu litej skały, rumoszu skalnego, zbitej gliny, jednak
przykrycie sączka nie może być mniejsze niż 0,6 m (zbieracza 0,7 m),
- przegłębienie - przy przechodzeniu przez wododziały czy wzniesienia,
- w razie potrzeby stosowania zabiegów agromelioracyjnych głębokości drenowania
mogą być powiększone o 0,2-0,3 m w zależności od głębokości tych zabiegów,
- maksymalne głębokości założenia sączków ograniczone są możliwością przesuszenia
gleb i w zasadzie nie powinny przekraczać w glebach lekkich ok. 100 cm, w glebach
średnich ok. 150 cm, w glebach ciężkich ok. 130 cm.
Głębokość założenia zbieraczy zależy od głębokości założenia sączków, a jako zasadę do
obliczeń przyjmuje się górne połączenie sączków ze zbieraczami
Głębokość drenowania użytków rolnych można przyjąć z tabeli 1 w zależności od rodzaju
użytkowania i warunków glebowych (procentowej zawartości części spławialnych


(…)

… o uprawach drzew głęboko
korzeniących się (np.czereśnie, grusze,
orzechy włoskie)
1,5
1,5
1,3
1,3
Sady o uprawach drzew płytko
korzeniących się (np.jabłonie)
Sady i ogrody o uprawach malin, agrestu,
porzeczek. Szkółki drzew owocowych.
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
1,1
1,0
0,8

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz