Budownictwo ziemne - strona 2

note /search

Badania parametrów zagęszczalności-Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Wykład 9 Badania parametrów zagęszczalności c.d. Warunki badania zagęszczenia gruntu w laboratorium powinny być dostosowane do warunków na budowie zapory, zwłaszcza energii sprzętu zagęszczanego. En = 0,59 J/cm3- normalna energia Grunty grupy II- żwiry,

Grunty trudne -Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2779

Wykład 10 Grunty trudne (niebezpieczne) dzielą się na: sufozyjne- gruboziarniste, piaszczyste (wzmocnienie skarpy może być za pomocą gwoździowania lub mikrofal) dyspersyjne- grunty spoiste, drobnoziarniste ekspansywne- pęczniejące/skurczliwe ...

Grunty zapadowe-wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2009

Wykład 11 Grunty zapadowe c.d.: Grunty te mają luźny szkielet o równomiernie rozłożonych porach, zbudowany jest głównie z pylastych ziaren minerałów pierwotnych. Materiał ilasty jest nie równomiernie rozłożony. Cząstki ilaste są o orientacji płaszczyzna- płaszczyzna (krawędź- krawędź). Właściwości...

Metody wzmacniania budowli ziemnych-Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Wykład 12 Metody wzmacniania budowli ziemnych Przegląd metod budowy nasypów: wzmacnianie konstrukcji nasypów: łagodne skarpy i nasypy dociążające zagęszczanie gruntu stabilizacja chemiczna grunt zbrojony- geosyntetyki gwoździowanie lekki materiał budowlany wzmacnianie podłoża: wymuszona ko...

Mieszanina piaszczysto- torfowa-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Wykład 13 Mieszanina piaszczysto- torfowa (10-15% piasku) można stosować gdy: nasyp wykonany jest z torfu o dużej wilgotności, którego nie można dostatecznie wysuszyć objętość złóż torfowych jest niewystarczająca do wykonania nasypu. Mieszankę można przygotować przez układanie bezpośrednio na nas...

Wzmocnienie nasypów geosyntetykami-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2226

Wykład 14 (08.06.2005) Wzmocnienie nasypów geosyntetykami. Elementy zbrojenia gruntów: materiały naturalne: bambus, juta; materiały sztuczne: taśmy, siatki metalowe, materiały geotekstylne, gwoździe gruntowe; materiały wymieszane z gruntem: oc...

Budownictwo ziemne-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 917

1. Obliczenia filtracji 2. Zasady obliczeń filtracji 3. Odkształcenia Gruntu Spowodowane Filtracją i Zasady Zabezpieczania Przed Ich Powstaniem 4. Trójstopniowy podział terenu 5. Kategorie geotechniczne 6. Obliczenia odkształceń. 7. Osiadania 8. Odkształcenia Konsolidacyjne 9. Odkształcenia ...

Budownictwo inżynieryjne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

W budownictwie inżynieryjnym procesy wykonania budowli ziemnych chara­kteryzują się wielkością, szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym, gdzie ich wielkość na poszczególnych placach budowy dochodzi do kilku, a nawet kilkudziesięciu milionów...

Budownictwo ziemne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2009

Przekrój zerowy - jest to przekrój w którym powierzchnia nasypów = powierzchni wykopów. Bilans poprzeczny. Na podstawie tabelarycznego zestawienia powierzchni przekroju w punktach charakterystycznych wykonuje się wykresy, które obrazują wielkość wykopów i nasypów w każdym przekroju, przyjmując niwe...