Budownictwo inżynieryjne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo inżynieryjne-opracowanie - strona 1 Budownictwo inżynieryjne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

W budownictwie inżynieryjnym procesy wykonania budowli ziemnych chara­kteryzują się wielkością, szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym, gdzie ich wielkość na poszczególnych placach budowy dochodzi do kilku, a nawet kilkudziesięciu milionów m3. Roboty ziemne w budownictwie inżynieryjnym można ogólnie podzielić następująco:
- mikroniwelacja; przy jej wykonaniu różnice poziomów sięgają do 7,0 m. Przywiększych różnicach stosuje się tarasową makroniwelacje.
- nasypy w gruntach drobno- i gruboziarnistych do IV kategorii; wykonywane w budowlach ziemnych zapór wodnych czołowych i bocznych, wałów ochronnych, obwałowań mokrych składowisk odpadów, nasypów pod drogi itd. Wykonane, dotychczas w Polsce nasypy mają wymiary szerokości u podstawy od 14 ÷ 260 m., w koronie 3 do 12 m, wysokości 2 do 46 m. Objętości poszczególnych budowli ziemnych - do kilku milionów m`3,
- wykopy liniowe pod instalacje; dotyczą głównie uzbrojenia poza terenami osiedli i zakładów przemysłowych. Są to wykopy pod kolektory, magistrale sieciowe, kanały przemysłowe, tunele z wielorodzajowymi przewodami instalacyjnymi, rurociągi dalekosiężne itd.,
- wykopy szerokoprzestrzenne; zależnie od rodzaju obiektów, dochodzą do miliona m3 i więcej. Ich głębokości 10 ÷ 20 m, a nawet 50 m.
- wyłomy i narzuty skalne: przeprowadza się je równolegle w gruntach od kategorii V wzwyż. Wyłomy przeprowadza się mechanicznie i pirotechnicznie (poczynając od VI kategorii).
Ogólnie trzeba stwierdzić, że w budownictwie inżynieryjnym budowle ziemne wykonuje się w trudniejszych warunkach gruntowych i hydrotechnicznych niż w innych rodzajach budownictwa. Znaczącą część robót wykonuje się w gruntach skalistych, poniżej poziomu wód gruntowych, nieraz pod wodą. Urobek ziemny wykorzystuje się zazwyczaj na tej samej budowie.
Procesy ziemne mają też swoje procesy wykończeniowe; są to: mikroniwelacja terenu, profilowanie skarp, układanie i zagęszczanie podłoży, wzmacnianie gruntów umacnianie nasypów i wykopów itd. Wielkość tych procesów wykończeniowych kształtuje się od 5 do 10%.
Dotychczasowe realizacje budownictwa przemysłowego, które w powojennej działalności inwestycyjnej było bardzo znaczące wykazało następującą strukturę rodzajową:
- ziemne procesy przygotowawcze, niwelacyjne, kształtowania terenu 10%
- wykopy pod instalacje 24%
- budowa dróg, parkingów, składowisk, podtorzy bocznic 22% - wykopy pod budynki i budowle 44% Kategorie gruntów są takie, jak w budownictwie ogólnym, natomiast głębokość wykopów pasmowych o szerokości 3,0 + 6,0 m wynosi od 1,2 do 2.8 m, a punktowych o szerokości 3.0 ÷ 8,0 m i długości 4.0 + 8,0 m głębokości - od 1,2 do 4.0 m.


(…)

…. Przywiększych różnicach stosuje się tarasową makroniwelacje.
- nasypy w gruntach drobno- i gruboziarnistych do IV kategorii; wykonywane w budowlach ziemnych zapór wodnych czołowych i bocznych, wałów ochronnych, obwałowań mokrych składowisk odpadów, nasypów pod drogi itd. Wykonane, dotychczas w Polsce nasypy mają wymiary szerokości u podstawy od 14 ÷ 260 m., w koronie 3 do 12 m, wysokości 2 do 46 m. Objętości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz