Klasyfikacja robót ziemnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja robót ziemnych - omówienie  - strona 1 Klasyfikacja robót ziemnych - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: - oczyszczenie terenu (usunięcie krzewów i drzew, rozbiórki obiektów do tego przeznaczonych)
- pomiary geodezyjne (wyznaczenie posadowienia budowli, nasypów, wykopów, fundamentów) - odwodnienie wykopów
- spulchnienie gruntu
ROBOTY PODSTAWOWE: - zdjęcie ziemi roślinnej
- niwelacja terenu
- wykopy pod budynki i budowle
- obsypanie fundamentów i części podziemnych obiektów
- rozłożenie ziemi roślinnej
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
- wyrównanie wykopów szerokoprzestrzennych
- profilowanie nasypów i skarp
- zabezpieczenie skarp i nasypów
- mikroniwelacja
- ustawienie małej architektury
- układanie ziemi roślinnej i roślin, drzew i krzewów
KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW
- ręczne lub
- mechaniczne
cięcie drzew na wysokości ok. 30 cm ponad terenem
Karpina - (pniak) do usunięcia zawsze gdy nasyp nad pniakiem jest niższy niż 2 m.
Karczownica - spycharka opancerzona (3 ha lasu dziennie)
WYZNACZANIE POSADOWIENIA BUDOWLI
Ławy ciesielskie
ODWODNIENIE WYKOPÓW
zabezpieczenie przed wodą opadową i gruntową
a) wykop ponad wodą gruntową
zabezpieczenie przed zalaniem - rowki odwadniające na dnie wykopu i odprowadzenie wody do studzieniek
b) wykop poniżej wody gruntowej
obniżenie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu:
- igłofiltrów (45 - 65 mm)
- igłostudni (65 - 175 mm)
- studni (pow. 175 mm)
- drenaże (sączki przy odpowiednim pochyleniu i głębokości)
SPULCHNIENIE GRUNTÓW
kultywatory
brony
ZDEJMOWANIE ZIEMI ROŚLINNEJ
Ziemia roślinna - humus - zawiera wysoki % próchnicy oraz wysoki stopień porowatości, odkłada się ok. 1 mm na rok - cenny grunt, zdejmowany pod obiektami, zachowywany, składowany w pryzmach wysokości do 120 cm, zdejmowany:
- ręcznie
- spycharkami
- zgarniarkami
WYKONYWANIE WYKOPÓW I NASYPÓW
WYKOPY
- metoda warstwowa (od boku i od środka)
- metoda głębokiego wcięcia (roboty komunikacyjne, zbocza)
NASYPY
- metoda warstw poziomych (dobre zagęszczenie gruntu, łatwa organizacja ruchu maszyn)
- metoda warstw ukośnych (trudna stabilizacja nasypu, brak możliwości mechanicznego zagęszczenia gruntu)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz