Roboty ziemne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roboty ziemne - wykład - strona 1 Roboty ziemne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ROBOTY ZIEMNE
Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych występują roboty ziemne, związane z wykopami i nasypami.
Wykopy wykonuje się pod fundamenty obiektów budowlanych i samych budowli, w celu przeprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz w przypadku budowy rurociągów, rowów, kanałów doprowadzających i odprowadzających wodę, tuneli itp. Wykonywanie wykopów polega na wydobywaniu gruntu z wytyczonego miejsca, przy czym w wykopie projektowana niweleta znajduje się poniżej terenu.
Nasypy ziemne wykonuje się jako samodzielne obiekty hydrotechniczne, jak np. zapory ziemne, wały przeciwpowodziowe, grodzę ziemne oraz przy budowie obiektów komunikacyjnych, jak: drogi, koleje, lotniska itp. Wykonywanie nasypów polega na uformowaniu nowej budowli z gruntu jako materiału budowlanego, dostarczonego z. miejsca poboru, przy czym projektowana niweleta znajduje się powyżej terenu.
Z robotami ziemnymi mamy też do czynienia przy wykonywaniu makroniwclacji terenu i wykonywaniu zasypek po zakończeniu robót w wykopach fundamentowych i instalacyjnych.
Roboty ziemne dzieli się na następujące procesy robocze:
roboty przygotowawcze,
wzruszenie mas ziemnych (ukop, wykop),
transport mas ziemnych,
sypanie nasypu,
zagęszczanie gruntu w nasypie.
zabezpieczanie skarp budowli ziemnych (wykopów i nasypów).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz