Grunty trudne -Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 10 Grunty trudne (niebezpieczne) dzielą się na:
sufozyjne- gruboziarniste, piaszczyste (wzmocnienie skarpy może być za pomocą gwoździowania lub mikrofal)
dyspersyjne- grunty spoiste, drobnoziarniste
ekspansywne- pęczniejące/skurczliwe
zapadowe- lessowe, makroporowate
GRUNTY SUFOZYJNE:
Sufozja- zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody, drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą być przesunięte w inne miejsce gruntu (sufozja wewnętrzna) lub mogą być wyniesione poza jego obszar (sufozja zewnętrzna). Zjawisko to prowadzi do groźnego dla budowli ziemnej przebicia hydraulicznego.
Sufozja kontaktowa- występuje przy budowli strefowej (zapora strefowa) z rdzeniem z materiałów drobnoziarnistych, a nasyp z gruboziarnistych. Na styku tych warstw może pojawić się to zjawisko.
Sufozja występuje zwykle w gruntach sypkich, przede wszystkim różnoziarnistych. W gruntach spoistych nie występuje. Sufozja występuje w gruntach, w których: oraz spełniona jest nierówność: , gdzie:
k- współczynnik filtracji w cm/s; n- porowatość; d3, d10, d60- średnice ziaren, które wraz z mniejszymi stanowią 3, 10, 60% masy gruntu.
Metoda graficzna Kenneya i Lau, dzieli grunty na (rysunek):
grunty o uziarnieniu stabilnym (strefa B)
grunty o uziarnieniu niestabilnym (strefa A)
Filtry odwrotne (warstwy ochronne) to warstwy gruntu o odpowiednio dobranym uziarnieniu, zabezpieczające przed szkodliwymi odkształceniami filtracyjnymi. Stosowane są wokół rur lub pryzm drenażowych, w miejscach wpływu wody na skarpę, między dwoma warstwami zapory o znacznie różniącym się uziarnieniu lub przy rdzeniu zapór (warstwy przejściowe).
Rzędna warstwy ochronnej ma być wyżej od rzędnej nasypu, bo inaczej będzie kolmatacja podczas opadów.
Uziarnienie filtru powinno być tak dobrane, aby ziarna filtru nie przenikały do drenażu lub w przylegający narzut kamienny oraz, aby filtr nie był kolmatowany drobnymi cząstkami gruntu.
Ogólna zasada doboru gruntów na warstwy ochronne:
dostosowanie uziarnienia filtru- gruntu chroniącego do uziarnienia gruntu chronionego
kryterium Terzaghiego:
D15- średnica ziaren gruntu warstwy ochronnej, których zawartość wraz z mniejszymi wynosi 15% [mm]
d15, d85- średnice ziaren gruntu chronionego, których zawartość wraz z mniejszymi wynosi odpowiednio 15% i 85% [mm]
zagęszczenie ID ≥ 0,7
Dobór gruntu na filtry odwrotne:
wg Corps of Engineers:
o Cu

(…)

… osiadania zapadowego:
struktura- mikrostruktura
typy kontaktów
rozkład porowatości
Lessy eoliczne charakteryzują się mikrostrukturą szkieletową (badania makroskopem elektronowym).
W lessach wyróżnia się połączenia elementów strukturalnych:
ilaste
żelazisto- krzemionkowe
cementacyjne
ZADANIE 2:
Dobierz grunt na filtr odwrotny stosując kryterium Terzaghiego wiedząc, że grunt chroniony charakteryzuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz