Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego-opracowanie - strona 1 Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego-opracowanie - strona 2 Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego
Projektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego metodą stanów granicznych opisuje załącznik nr 5 do polskiej normy PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”, a schemat obliczeniowy konstrukcji przedstawiono na rys. 5. Wprawdzie norma odnosi się do zbrojenia z taśm metalowych, ale większość wzorów można z powodzeniem wykorzystać również w przypadku zbrojenia z geosyntetyków.
Rys. 5 Schemat do obliczeń konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego wg PN-83/B-03010
2.1. Schemat konstrukcji i dane wyjściowe do projektowania
Dane do projektowania:
ściana oporowa o wysokości 4.40 m
obciążenie użytkowe - jak dla ustrojów podlegających parciu ziemi przy obciążeniu tłumem ludzi
grunt za konstrukcją (piasek gliniasty + gruz), parametry geotechniczne:   = 24°, = 8,0 kPa, ρ  = 2.05 t/m3 grunt zasypki (piasek średni - grunt w konstrukcji), parametry geotechniczne po zagęszczeniu do ID = 0.65:  = 34°, ρ = 1,7 t/m3 grunt w podłożu - poniżej przyjętego poziomu posadowienia (piasek gliniasty + gruz), parametry geotechniczne: φ = 26°, = 14,5 kPa, ρ = 1,90 t/m3 przyspieszenie ziemskie: przyjęto g = 10 m/s2 2.2. Sprawdzenie stateczności wewnętrznej
2.2.1. Obliczenie sił rozciągających w zbrojeniu
Obciążenia użytkowe wg PN-82/B-02003 tab. 1 D poz. 5 qn = 3,0 kN/m2 Układ obciążeń działających na konstrukcję
Obciążenia charakterystyczne działające na poziomie poszczególnych warstw zbrojenia oraz obliczenie wartości mimośrodów zestawiono w tabeli nr 1 i 2.
Wzory wykorzystywane w obliczeniach:
Ka = tg2 (45° - ) = tg2 (45° - ) = 0.422
QV (zi) = ρ(n) g zi B + qn B
dla warstwy na głębokości zi eag = ρg g Ka zi - 2 c = ρ g zi B + qn B
σ1n - naprężenia pionowe - rozkład Meyerhofa - obciążenie działa osiowo, ale na zredukowanej szerokości  = B - 2eB, Obliczenie sił działających w zbrojeniu. Do obliczeń wykorzystano wzory na współczynnik parcia wewnątrz konstrukcji wg PN-83/B-03010 wzór Z5-9
dla φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu w konstrukcji φ = 34°
σ3(zi) = K ⋅ σ1(zi) σ1(zi) - naprężenia pionowe wg tabeli 1.
Maksymalna siła rozciągająca w zbrojeniu wzór Z5-11 wg PN-83/B-03010


(…)

… Koernera (1998) minimalna długość zakładu górnego powinna wynosić przynajmniej 1m i taką długość należy przyjąć w rozwiązaniu projektowym.
2.3. Sprawdzenie stateczności zewnętrznej
2.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża gruntowego pod podstawą konstrukcji oporowej
2.3.1.1. Schemat obliczeniowy
2.3.1.2. Sprawdzenie nośności podłoża
- dla z = Ho = 4.40 m z tabeli 1 odczytano:
Mn = 59.48 kNm QVn = 272.30 kN eB…
…. współczynnik tarcia między gruntem a zbrojeniem zostały podane jako przykładowe. Tego typu parametry, w tym dopuszczalną/obliczeniową wytrzymałość na rozciąganie, należy przyjmować na podstawie specyfikacji technicznej danego materiału.
LITERATURA
Clayton C.R.I, Milititsky J., Woods R.I.: Earth Pressure and Earth-retaining Structures, Blackie Academic & Professional, Second Edition, 1993.
Jarominiak…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz