Zasady projektowania geotechnicznego-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady projektowania geotechnicznego-wykład - strona 1 Zasady projektowania geotechnicznego-wykład - strona 2 Zasady projektowania geotechnicznego-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 W budownictwie ziemnym grunt traktowany jest jako materiał budowlany, z którego wykonywane są konstrukcje i budowle ziemne (nasypy) oraz jako ośrodek, w którym wykonywane są inne budowle (kanały). Celem budownictwa ziemnego jest zapoznanie się z projektowaniem, wykonawstwem oraz kontrolą budowli i konstrukcji ziemnych wchodzących w zakres inżynierii środowiska, z uwzględnieniem wymagań UE i wprowadzonych nowych materiałów i technologii robót ziemnych oraz badań kontrolnych jakości.
Budownictwo ziemne jest działalnością inżynierską, uwzględniającą ochronę środowiska.
Zasady budownictwa ziemnego zostały opracowane na podstawie długoletniej praktyki wykonywania nasypów i wykopów jako typowych konstrukcji inżynierskich. Błędy w projektowaniu i wykonawstwie wyjaśnione są cenny źródłem wiedzy.
Grunt zbrojony- grunt służący do umocnienia budowli, np.: obwałowania.
Zasady projektowania geotechnicznego:
podstawą projektowania i oceny bezpieczeństwa budowli ziemnych są badania geotechniczne, których zakres i metody nie mogą być nigdy ograniczone względami ekonomicznymi
budownictwo ziemne jest działalnością inżynierską wykorzystującą w możliwie największym stopniu wiedzę z mechaniki gruntów i uwzględniający ochronę środowiska
zasady budownictwa ziemnego zostały opracowane na podstawie obszarowej długoletniej praktyki wykonywania nasypów i wykopów, jako typowych konstrukcji inżynierskich ( błędy w projektowaniu i wykonawstwie, odpowiednio wyjaśnione stanowią cenne źródło wiedzy)
młody inżynier powinien konsultować proponowane rozwiązania z doświadczeniem inżyniera.
Wykład 2 Roboty ziemne to roboty budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntów oraz ewentualne ulepszanie dodatkami (mineralnymi spoiwami) wraz z doraźnym i trwałym odwodnieniem.
Konstrukcja to uporządkowany ustrój połączonych ze sobą elementów, zaprojektowany w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności przestrzennej, z wyłączeniem nasypów budowanych podczas wykonywania robót ziemnych.
Podłoże gruntowe to grunt rodzimy, antropogeniczny lub skała, istniejąca na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych w strefie, w której właściwości mają wpływ na projekt, wykonanie i eksploatację budowli.
Materiał gruntowy to grunt naturalny lub antropogeniczny o właściwościach pozwalających zastosować go bezpośrednio lub po uzdatnieniu, do wykonania budowli ziemnej.
Budowla ziemna to konstrukcja wykonana z materiału gruntowego lub w podłożu gruntowym, np.: nasyp drogowy, skarpa, wykop fundamentowy.
Nasyp to warstwa lub specjalnie ukształtowana budowla ziemna z materiału gruntowego, powstała w wyniku działalności człowieka, np.: nasyp budowlany, wysypisko, zwałowisko, zasypka.


(…)

… musi być dowiedzione, że nie zostanie przekroczony żaden stosowany stan graniczny (dwa stany graniczne: 1-nośność ; 2- użytkowalność- do sprawdzenia funkcjonalności konstrukcji w czasie eksploatacji). To wymaganie projektowe może być osiągnięte przez zastosowanie: obliczeń, danych wynikających z doświadczeń, modeli doświadczalnych i próbnych obciążeń, metody obserwacyjnej. Program badań geotechnicznych, niezbędnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz