Kategorie budowli-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie budowli-opracowanie - strona 1 Kategorie budowli-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kategoria budowli
Kategoria I
Obejmuje proste konstrukcje w niewielkich obiektach budowlanych i prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów.
Badania kategorii I można stosować jedynie przy wstępnie rozpoznanych warunkach gruntowych, niewielkich obiektach i gdy zagrożenie życia i mienia jest małe.
Stosowanie kategorii I jest możliwe tylko w przypadkach zwykłych konstrukcji, gdy występują proste warunki gruntowe, przy czym uwzględniać należy doświadczenia uzyskane z obserwacji sąsiednich budowli.
Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii I:
jedno- lub dwukondygnacyjne budynki o prostej konstrukcji i budynki rolnicze przy maksymalnym obciążeniu obliczeniowym na słup równym 250 kN, a na ściany 100 kN/m, na fundamentach bezpośrednich, palowych lub na studniach,
ściany oporowe i zabezpieczenia wykopów, gdy różnica poziomów nie przekracza 2 m,
płytkie wykopy powyżej zwierciadła wody i niewielkie nasypy do wysokości 3 m.
Kategoria II
Obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniu, w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia. Konstrukcje te są przeważnie projektowane i wykonywane z zastosowaniem powszechnie stosowanych metod.
Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii II:
powszechnie spotykane konstrukcje posadowione bezpośrednio, a także na fundamentach płytowych lub palowych,
ściany oporowe wyższe niż w kategorii I lub inne konstrukcje oporowe utrzymujące grunt lub wodę,
przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
nasypy i budowle ziemne, poza kategorią I,
nawierzchnie lotnisk o sztywnej i podatnej konstrukcji,
kotwy gruntowe i inne konstrukcje kotwiące,
tunele w twardych niespękanych skałach, nie wymagające pełnej szczelności lub spełnienia innych specjalnych warunków.
Kategoria III
Obejmuje obiekty bardzo duże czy rzadko występujące, wrażliwe na osiadania, konstrukcje w skomplikowanych warunkach gruntowych lub konstrukcje obarczone nadzwyczajnym ryzykiem nawet w prostych lub złożonych warunkach, obiekty na obszarach działania czynnych procesów geologicznych, czynnych szkód górniczych, konstrukcje zagrażające środowisku.
Konstrukcje, które mogą być zaliczone do kategorii III, nawet w przypadku prostych warunków gruntowych, to:
budowle o szczególnie dużych obciążeniach, budynki wysokie,
budynki z wielokondygnacjowymi podziemiami,
zapory i inne konstrukcje działające w warunkach dużych różnic ciśnienia wody,
przejścia komunikacyjne pod drogami o dużym natężeniu ruchu,


(…)

… z wielokondygnacjowymi podziemiami,
zapory i inne konstrukcje działające w warunkach dużych różnic ciśnienia wody,
przejścia komunikacyjne pod drogami o dużym natężeniu ruchu,
duże mosty, wiadukty, estakady,
fundamenty maszyn o znacznym obciążeniu dynamicznym,
skomplikowane konstrukcje nabrzeżne,
obiekty zakładów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne,
głębokie wykopy wykonywane w pobliżu budowli,
konstrukcje osłonowe reaktorów jądrowych itp.,
-tunele w skałach miękkich i spękanych obciążone wodami naporowymi lub wymagające szczelności.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz