Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych-opracowanie - strona 1 Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych: Kategorie geotechniczne gruntów badanie wilgotności optymalnej (zagęszczenia gruntu) aparatem Proctora- przy budowie nasypów ziemnych (gdzie wymagane jest odpowiednie zagęszczenie, do formowania nasypów drogowych, kolejowych, zapór ziemnych.
Badanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych (przy pomocy stołu wibracyjnego bądź cylindra metalowego i widełek wibracyjnych) - do określenia stanu gruntu zalegającego pod fundamentami
Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych, np. przy pomocy penetrometru- w celu odpowiedniego zaprojektowania nasypów ziemnych
Badanie wodoprzepuszczalności w aparacie filtracji- ocena gruntu ze względu na przydatność na podsypkę pod nawierzchnie drogowe i pasy startowe: na sączki odwadniające; przy robotach fundamentowych w celu obniżenia poziomu wód gruntowych, w budownictwie wodnym do badania przepuszczalności grobli i dna zbiorników, w projektowaniu studzien i filtrów ziemnych.
Badania konsystencji gruntu- w celu wyznaczenia Eo, kąta tarcia wewn., spójności.
Sondowanie- wykazuje poziom występowania słabych warstw, co wykorzystujemy pod uwagę projektując fundamenty
Badanie ściśliwości gruntu za pomocą edometru- do obliczania osiadań w celu projektowania posadowienia budowli, wielkości obciążenia, rodzaju i wymiaru fundamentu w planie.
Badanie ciśnienia pęcznienia gruntów spoistych przy pomocy edometru- przy pracach ziemnych, fundamentowych oraz określania stateczności zboczy
Badanie oporu tarcia wewn. i spójności - aparacie trójosiowego ścinania i bezpośredniego ścinania - do wyznaczania wartości normowych obciążeń jednostkowych podłoża na podstawie naprężeń granicznych, przy projektowaniu nachylenia skarp wykopów lub nasypów, do obliczania parcia na mury oporowe, itp. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:
1)pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak:
a)1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b)ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,
c)wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów,
2)druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
a)fundamenty bezpośrednie lub głębokie,


(…)

… i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
a)fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
b)ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b), utrzymujące grunt albo wodę,
c)wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c), oraz budowle ziemne,
d)przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
e)kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,
3)trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:
a)nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników i środowiska, takie jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz