Podział obiektów budowlanych na kategorie - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział obiektów budowlanych na kategorie - wykład - strona 1 Podział obiektów budowlanych na kategorie - wykład - strona 2 Podział obiektów budowlanych na kategorie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podział obiektów budowlanych na kategorie
Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu.
Podział obiektów budowlanych na kategorie geotechniczne stanowi efekt wdrożenia do polskiego prawa budowlanego nowych pojęć określonych w Eurokodzie 7 Geotechnk ui Design (Projektowanie geotechniczne) [101].
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, forma ich przedstawienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być dostosowane do kategorii geotechnicznej.
Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:
1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane
0 statycznie wyznaczałnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak:
1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,
wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów,
2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane w prostych
1 złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotech­nicznych i ich analizy, takie jak:
fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1, b), utrzymujące grunt albo wodę,
wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem pkt 1, c), oraz budowle ziemne,
przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,
3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:
nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne za­grożenie dla użytkowników i środowiska, takie jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązanie techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i polskich normach,
obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
obiekty zabytkowe i monumentalne.
Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.
W obiektach budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczo­nych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz