Nasypy-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 8 Nasypy- rodzaje, metody budowy, badania kontrolne i wymagania dotyczące jakości robót ziemnych
Rodzaje nasypów: drogowy, wał przeciwpowodziowy, zapora.
Badania kontrolne gruntów:
Dotyczą głównie kontroli zagęszczenia. Ich celem jest ocena jakości podłoża i elementów konstrukcyjnych budowli.
Wszystkie elementy zapory wykonywane z gruntów muszą spełniać określone w projekcie wymagania dotyczące zagęszczenia, przy czym szczególnie ważnymi, wymagającymi w pełni udokumentowanej kontroli są: nasyp stateczny i rdzeń.
Miary zagęszczenia:
Ocenę zagęszczenia przeprowadza się na podstawie następujących parametrów:
wskaźnik zagęszczenia IS- stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntu w nasypie do maksymalnej gęstości objętościowej tego gruntu
, gdzie:
ρd- gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w nasypie , [ρ i w- parametry do zbadania]
ρdmax- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego uzyskiwana w wyniku badań laboratoryjnych w aparacie Proctora, metodą wibracyjną lub inną, [ρ i wopt- parametry do zbadania]
stopień zagęszczenia ID- stosunek zagęszczenia występującego w naturze do maksymalnego możliwego zagęszczenia uzyskanego w sposób sztuczny , gdzie:
e- wskaźniki porowatości W laboratorium, w aparacie widełkowym, określa się emax ( stan luźny) i emin (stan zagęszczony).
e ; Vp V
Vs emax - dla piasków kwarcowych 2,65
Vp Vs emin Vp Vs
e = Vp/Vs, gdzie Vp-objętość porów; Vs- objętość szkieletu gruntowego
e = [ρs - ρd] / ρs , gdzie ρs - gęstość właściwa
emax = [ρs - ρdmin] / ρdmin emin = [ρs - ρdmax] / ρdmax ID = [ρdmax (ρd - ρdmin)] / [ρd (ρdmax - ρdmin)]
wilgotność optymalna wopt- wilgotność gruntu, przy której uzyskuje się największe zagęszczenie
wopt = masa wody / masa szkieletu gruntowego
Wilgotność tę odczytuje się z krzywej zagęszczalności uzyskanej na podstawie badań w aparacie Proctora. ρ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz