Mechanika gruntów - Wykład 1 - Grunty spoiste

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów - Wykład 1 - Grunty spoiste - strona 1 Mechanika gruntów - Wykład 1 - Grunty spoiste - strona 2 Mechanika gruntów - Wykład 1 - Grunty spoiste - strona 3

Fragment notatki:

1 1 KONSYSTENCJE STANY zwarta plastyczna p łynna plastyczny pl twardo plastyczny tpl pó łzwarty pzw zwarty zw mi ękko plastyczny mpl p łynny p ł w S w P w L wilgotno ść I L 0 0.25 1.00 0.50 Konsystencje oraz stany gruntów spoistych P L P n L w w w w I − − = P L P w w I − = Stopień plastyczności: Wskaźnik plastyczności: 2 KONSYSTENCJE STANY zwarta plastyczna p łynna plastyczny pl twardo plastyczny tpl pó łzwarty pzw zwarty zw mi ękko plastyczny mpl p łynny p ł w S w P w L wilgotno ść I L 0 0.25 1.00 0.50 Konsystencje oraz stany gruntów spoistych Wskaźnik konsystencji: P n L C I w w I − = 0 0.25 0.50 0.75 1.00 bardzo zwarty zwarty plastyczny twardo plastyczny mi ękko plastyczny p łynny I C 2 3 W s k a ź n ik  p la s tyc z n o ś c i [% ] S p o is to ść  (ro d z a j g ru n tu ) Ip  ≤ 1 n ie s p o is ty 1    30% Rodzaje gruntów spoistych 3 5 Granica plastyczności  (wp) jest to wilgotność jaką ma grunt na granicy stanu półzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego wałeczkowania na dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3 mm lub podniesiony za jeden koniec rozpada się na części. Granicą płynności  (wL) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu miękkoplastycznego i płynnego. Przyjmuje się, że granicy płynności odpowiada wilgotność gruntu, przy której bruzda wykonana w paście gruntowej umieszczonej w miseczce aparatu Casagrande'a, łączy się na długości 10 mm i wysokości 1 mm przy

(…)

… ogólny Miseczka z gruntem
7
Wyznaczenie granicy płynności na podstawie badań w
aparacie Casagrande’a
wL
8
4
Stany zagęszczenia gruntów niespoistych
Stopień zagęszczenia - definicja
emax − e ρ ρ − ρ d min
ID = = d max ⋅ d
emax − emin ρ d ρ d max − ρ d min
Podział gruntów niespoistych ze względu na zagęszczenie
PN-86/B-02480 EN ISO 14688-1
0 < ID ≤ 0.33 - luźny 0 < ID ≤ 0.15 - bardzo luźny
0.33 < ID ≤ 0.67 - średnio zagęszczony 0.15 < ID ≤ 0.35 - luźny
0.67 < ID ≤ 0.80 - zagęszczony 0.35 < ID ≤ 0.65 - średnio zagęszczony
0.80 < ID ≤ 1.00 - bardzo zagęszczony 0.65 < ID ≤ 0,85 - zagęszczony
9
0.80 < ID ≤ 1.00 - bardzo zagęszczony
Przyrządy do oznaczania stopnia zagęszczenia gruntów
niespoistych
a - cylinder metalowy z tłoczkiem (pokrywą) 1 - grunt niespoisty
b - widełki wibracyjne 2 - cylinder stalowy
3 - tłoczek stalowy
4 - widełki wibracyjne
10
5
Wielkowymiarowy przyrząd do oznaczania stopnia
zagęszczenia gruntów gruboziarnistych
1 - grunt niespoisty
2 - cylinder
3 - płyta (pokrywa) stalowa
4 - sprężyna dociskająca
5 - śruba
6 - belka oporowa
7 - prowadnica sprężyny z podziałką
11
Sondy wbijane (dynamiczne): a) ogólny widok sondy krzy żakowej,
b) końcówka sondy stożkowej lekkiej (SL), c…
pylasta G π, rdza wo-szara twardoplas-
tyczna
2,50
2,70
3,00
16
8
Wyniki badań sondą udarową (SL) Sonda nr 1 przy otworze nr 1b
Przykład karty Rzędna: 462,83 m n.p.m.
dokumentacyjnej Obiekt: Zbiornik Krzeszów
zapora ziemna
sondowania sondą udarową Stopnie zagęszczenia
ID
0,33
0,33 0,67
0,67
0,80
0,80 0,90
0,90
pod wodą
nad wodą
wraz z interpretacją
geotechniczny
Głębokość
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu…

Wielkowymiarowy przyrząd do oznaczania stopnia
zagęszczenia gruntów gruboziarnistych
1
2
3
4
5
6
7
-
grunt niespoisty
cylinder
płyta (pokrywa) stalowa
sprężyna dociskająca
śruba
belka oporowa
prowadnica sprężyny z podziałką
11
Sondy wbijane (dynamiczne): a) ogólny widok sondy krzy żakowej,
b) końcówka sondy stożkowej lekkiej (SL), c) końcówka sondy
cylindrycznej (SPT), d) końcówka sondy stożkowej ciężkiej (SC…
…) końcówka sondy
cylindrycznej (SPT), d) końcówka sondy stożkowej ciężkiej (SC): 1 –
prowadnica, 2 – zacisk, 3 – sprężyna, 4 – młotek (bijak), 5 –
kowadełko, 6 – rurka stalowa, 7 – końcówka krzyżakowa, 8 – łącznik
12
żerdzi, 9 – cylinder dwudzielny, 10 – ostrze cylindra
6
Charakterystyczne parametry sond wbijanych
Typ Wpęd Średnica [mm] Ciężar Spad Ciężar Ciężar
sondy [cm] stożka żerdzi bijaka [m] żerdzi…
… sondy N10 Interpretacja
Profil
wm
wyników sondowania 10 20 30 40 50
N10 ID
H//Gp
0,20
G
0,80 Pd
0,80 0,90
5 0,26
35 0,81
Po
10 0,44
23 0,68
15 0,55
3,10
17
Zagęszczalność gruntów
Skutki zagęszczenia gruntu:
• Zmniejszenie porowatości
• Zmniejszenie ściśliwości
• Zmniejszenie osadań podłoża
• Zmniejszenie wodoprzepuszczalności
• Zwiększenie wytrzymałości
18
9
Schemat aparatu (Proctora) do badań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz