Kryteria lokalizacji budowli ziemnych-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria lokalizacji budowli ziemnych-wykład - strona 1 Kryteria lokalizacji budowli ziemnych-wykład - strona 2 Kryteria lokalizacji budowli ziemnych-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4 Kryteria lokalizacji budowli ziemnych, w tym hydrotechnicznych (zapory, wały przeciwpowodziowe) i ich wpływ na rozwiązanie konstrukcyjne oraz zakres i metody badań kontrolnych, zasady projektowania.
Projektowanie i wykonawstwo obejmują:
dobór materiałów do budowy zapór ziemnych, wałów, grobli, dróg, itp.
kontrola stanu technicznego budowli
badania i dobór parametrów do obliczeń
wybór metod obliczenia stateczności i odkształceń
Posadowienie budowli na gruntach obejmuje:
rozpoznanie właściwości podłoża
wybór metody posadowienia
wzmocnienie podłoża
dobór metod obliczeniowych w projektowaniu
Składowiska odpadów: wykorzystanie odpadów po przemysłowych w budownictwie
zagospodarowanie terenów po przemysłowych
składowanie
Rodzaje posadowienia budowli na gruntach (rysunki):
posadowienie bezpośrednie
ściany oporowe
ścianki szczelne
obudowa wykopów
konstrukcje podziemne
Kryteria lokalizacji budowli:
Rozpoznanie rejonu inwestycji musi zapewnić projektantowi znajomość wszystkich elementów niezbędnych do wyboru najlepszych lokalizacji budowli ziemnej. Lokalizacja ta musi spełniać warunki wynikające z:
ekonomii budowli i jej stateczności
bezpieczeństwa publicznego
właściwego działania w przewidywanym okresie eksploatacji
wymagania z zakresu ochrony środowiska
O miejscu wykonania budowli decydują warunki topograficzne i geograficzne.
Warunki topograficzne:
Czynniki topograficzne opracowuje się na podstawie:
analizy aktualnych map
studiowania materiałów archiwalnych
wizji terenowej ( w celu sprawdzenia aktualności map z terenem)
Do najważniejszych obserwacji należy:
odczytywanie rzeźby i morfologii terenu (dolina rzeczna i jej trasa, stok górski, stożek napływowy)
rozwój sieci hydrograficznej, ocena drenowania terenu przez płynące cieki, ustalenie objętości odpływu podziemnego, obecności źródeł i pomiar ich wydajności
ustalenie głębokości zwierciadła wody podziemnej, wyznaczenie zasięgu wód powodziowych, ustalenie obecności wód w piwnicach
stwierdzenie procesów geologicznych: erozji rzecznej, ablacji, osiadania zapadowego w obrębie gruntów makroporowatych, przejawów osuwisk, procesów krasowych
określenie stanu zagospodarowania terenu; istniejącej zabudowy, dróg, rurociągów, rodzaju upraw rolniczo- leśnych
Trójstopniowy podział terenu:
budowa skomplikowana- teren o intensywnym urzeźbieniu, duża zmienność warstw geologicznych o zaburzonym ułożeniu tektonicznym lub sedymentacyjnym; w odniesieniu do skał litych duża szczelinowość, woda podziemna płytko zalegająca, tworząc podmokłości lub zabagnienia; intensywne procesy geodynamiczne (osuwiska, kras, erozja powierzchniowa lub rzeczna i ablacja morska)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz