Drenaże i zapory ziemnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drenaże i zapory ziemnej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

DRENAŻE ZAPORY ZIEMNEJ: # są stosowane w celu obniżenia ciśnienia wody w porach gruntowych, - co powoduje poprawę warunków stateczności; # służą do ujęcia i odprowadzania wód przesączających się przez korpus budowy. Filtry odwrotne - wykonane z materiałów naturalnych (żwir pospółka) materiały syntetyczne geowłókniny. DRENAŻ POWIERZCHNIOWY
DRENAŻ RUROWY
wykonany z rur prefabrykowanych a materiał dowolny z reguły nie stosuje się rurek drenarskich min Ř 0,3 m średnicy na tym rurociągu zakłada się studzienki drenarskie co 50 - 100 m. DRENAŻ KAMIENNY
Zapory ziemne Często spotykana budowla; rozwój wynika z: #małego kosztu robót ziemnych w związku z możliwością mechanizacji robót; #możliwość budowy zapór prawie z każdego materiału gruntowego; #wyczerpanie się miejsc dogodnych do budowli zapór betonowych. Zapory ziemne nie ustępują zaporom betonowym
Stosuje się je od kilku metrów do kilkuset metrów. Zaporami ziemnymi - nazywane są budowle, których główny masyw zapewnia stateczność gruntu Materiał zapewniający stateczność rumosz skalny. Dobór wymiarów zapory Zapas wysokości Δh ponad poziom piętrzenia Zależy od wysokości fali na zbiorniku powstałym w wyniku zbudowanej zapory Przyjmuje się, że największa fala nie może się przelać przez koronę zapory. Typy konstrukcyjne zapór ziemnych: #zabezpieczenia przeciw filtracyjne są potrzebne i mają na celu: # zmniejszenie ilości wody przefiltrującej przez korpus i podłoże zapory; #obniżenie krzywej depresji; Podział typów zapór: ze względu na zabezpieczenia filtracyjne dzieli się je na: #jednorodne; #niejednorodne.
FILTRACJA PRZEZ ZAPORY
Jednorodna z drenażem wewnętrznym korpusu
Wzór Dupita
z rozwiązania
Wzór na obliczenie wydatku
Krzywa depresji Zapora z rdzeniem
Dla zapory tej można przeprowadzić obliczenia jak dla zapory jednorodnej, lecz poszerzonej w stosunku do danej zapory z rdzeniem Poszerzenie wyznacza się w te sposób, że rdzeń o współczynniku filtracji „k1” i szerokości „t” był równy wydatkowi przez poszerzenie współczynnika filtracji takiego samego „k” i szerokości T. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz