Zapory z rdzeniem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zapory z rdzeniem - rdzeń z betonu, żelbetonu lub asfaltobetonu Uszczelnienia podłoża przesłony pionowe - mogą być z gruntu spoistego z betonu lub żelbetu ze ścianek szczelnych lub stalowych oraz zastrzyków uszczelniających (w przypadku podłoża skalnego) z roztworów cementowych Przesłona w podłożu powinna stanowić przedłużenie elementów uszczelniających korpus zapory
Przesłona pionowa powinna przecinać całą warstwę wodonośną sięgając do warstwy nieprzepuszczalnej fartuchy poziome - wykonuje się w przypadku gdy budowa geologiczna podłoża uniemożliwia wykonanie uszczelnień pionowych
- warstwa nieprzepuszczalna jest na dużej głębokości
Wykonane z: gliny, iły
płyty żelbetowe lub betonowe
geomembrana, folie (na dużych długościach)
FILTRACJA PRZEZ ZAPORE JEDNORODNĄ NA POZIOMIE NIEPRZEPUSZCZALNYM
(obliczenia wykonuje się w przekroju prostopadłym do osi zapory i przyjmuje się za przepływ ustalony)
Podłoże przyjmuje się za nieprzepuszczalne gdy Założenie Dupita Ponieważ „I” ma mały udział w filtracji można zastosować wydatek filtracji
położenie krzywej depresji
GROBLA PROSTOKĄTNA


(…)

… całkowity
Dokładne rozpatrzenie zapory
I grobla prostokątna Równanie krzywej depresji
dla II klin dolny FILTRACJA PRZEZ ZAPORY
Jednorodna z drenażem wewnętrznym korpusu
Wzór Dupita
z rozwiązania
Wzór na obliczenie wydatku
Krzywa depresji
Zapora z rdzeniem Dla zapory tej można przeprowadzić obliczenia jak dla zapory jednorodnej lecz poszerzonej w stosunku do danej zapory z rdzeniem Poszerzenie wyznacza się w te sposób że rdzeń o współczynniku filtracji „k1” i szerokości „t” był równy wydatkowi przez poszerzenie współczynnika filtracji takiego samego „k” i szerokości T

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz