Obliczenia stateczności zapory metodą Falleniusa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4333
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia stateczności zapory metodą Falleniusa - strona 1 Obliczenia stateczności zapory metodą Falleniusa - strona 2 Obliczenia stateczności zapory metodą Falleniusa - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzi je dr inż. Wojciech Szudek. Notatka zawiera projekt zapory ziemnej oraz obliczenia stateczności zapory metodą Falleniusa. Notatka składa się z dwóch plików - arkusza kalkulacyjnego oraz pliku .docx. Projekt zapory zawiera elementy takie jak: ustalenie klasy ważności obiektu oraz przyjęcie przepływów obliczeniowych, obliczenie parametrów falowania na zbiorniku,wyznaczenie minimalnego światła urządzeń przelewowych, obliczenia hydrauliczne urządzeń do rozpraszania energii wody poniżej zapory, urządzenia spustowe bezciśnieniowe, ustalenie rzędnej korony zapory, analiza przyjętego typu konstrukcji zapory, obliczenie filtracji przez zaporę i podłoże, filtracja przez zaporę - uszkodzona, filtracja pod zaporą, zapora z rdzeniem glinowym – nieuszkodzona, obliczenia stateczności.

2.0 Obliczenia i analizy.
2.1 USTALENIE KLASY WAŻNOŚCI OBIEKTU ORAZ PRZYJĘCIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH.
Wyznaczenie wysokości piętrzenia (H) :
normalny poziom piętrzenia wg tematu NPP = 259,40 m,
rzędna dna RzD = 237,06 m
H = NPP - RzD = 259,40 - 237,06 = 22,34 m
Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 21, tab.1. dla podłoża nieskalistego i wysokości piętrzenia
H = 22,34 m > 20 m określono klasę budowli jako - I.
Dla NPP = 259,40 m na podstawie załącznika nr 5 wyznaczono objętość zbiornika V = 135 mln m3= 135 hm3.
Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 21, tab.1. dla budowli, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika lub może spowodować zatopienie terenów falą napływającą przez zniszczoną lub uszkodzoną budowlę, dla pojemności zbiornika V = 135 hm3 > 50 hm3 ustalono klasę budowli jako - I.
Ostatecznie ustalono, że budowla jest KLASY I.
Wyznaczenie przepływów miarodajnych i kontrolnych.
Zgodnie z tab.5. Dziennika Ustaw Nr 21 dla budowli ulegających zniszczeniu przy przelewaniu się przez nie wody, dla budowli klasy I :
przepływ miarodajny Qm = Q0,1%, przepływ kontrolny Qk = Q0,02%.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wyciąg z operatu hydrologicznego” :
Q0,1% = 1180 m3/s
Q0,02% = 1820 m3/s (z doliczonym błędem oszacowania).
Ostatecznie wyznaczono : przepływ miarodajny : Qm = Q0,1% = 1180 m3/s
przepływ kontrolny : Qk = Q0,02% = 1820 m3/s.
2.2 OBLICZENIE PARAMETRÓW FALOWANIA NA ZBIORNIKU.
Na podstawie rys.1 wyznaczono długość zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia MaxPP = 259,80 m n.p.m. jako L = 6,86 km.
Metoda francuska.
hf = , gdzie L - długość zbiornika w km
m
m/s
m
Metoda Stevensona.
v = 20 m/s = 72 km/h - prędkość wiatru na wysokości 10 m
m
m/s
m
Tabela 2. Zestawienie wyników:
Zalecenia
francuskie
Metoda
Stevensona
hf
1,37
1,05
vf
2,41
3,60
hw
1,67
1,45
Do dalszych obliczeń przyjęto parametry wyliczone według zaleceń francuskich.
Spiętrzenie eoliczne:
v = 72 km/h
L = 6,86 km
k = 62000
Dla NPP = 259,40 m n.p.m. z zał.5 wyznaczono :
Vzb = 135 mln m3
Fzb = 1450 ha = 14,5 mln m2
m
Tab. 3 Spiętrzenie określono dla kątów α <90,-90> (przy pomocy programu Excel)
α
cosαi
he
90
0,000
0,0000
80
0,174


(…)

…=0,0889 m 2.3 WSTĘPNY DOBÓR ŚWIATŁA OTWORÓW PRZELEWOWYCH.
Przyjęto, że przelewy przejmą 80% wydatku, a urządzenia upustowe 20%.
Dla budowli klasy I miarodajny wydatek wynosi Qm = 1180 m3/s, stąd:
przelewy : m3/s
spusty :
m3/s
2.3.1 WYZNACZENIE MINIMALNEGO ŚWIATŁA URZĄDZEŃ PRZELEWOWYCH.
qdop - jednostkowy maksymalny wydatek przelewu, Zatem Dla  = 1,3 (pospółka) mam
Qr - wydatek rynny przelewowej = m…
…')
- współczynnik uzależniony od długości przelewającej się strugi wody, odczytany z tabeli 2.8 (`Budowle Betonowe, tom XVII')
m3/s
liczba Froude'a:
Sprawdzenie warunku zatopienia odskoku Bidone'a:
warunek spełniony
Wyznaczenie długości płyty wypadowej.
wg Smetany :
wg Wójcickiego :
Przyjęto długość płyty wypadowej równą 60 m, aby zwiększyć jej szorstkość zaprojektowano szykany o wymiarach:
h=1,0m
b=2,0m
a=0,2m
t…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz