Nasypy - metody wykonywania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nasypy - metody wykonywania - strona 1 Nasypy - metody wykonywania - strona 2 Nasypy - metody wykonywania - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY KONTROLI NASYPÓW Z GR. SPOISTYCH I NIESPOISTYCH- Rodzaje kontroli zagęszczenia. Badania zagęszczenia prowadzi się: 1)na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wyma­gane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania następnej,
2)po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 3)w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedosta­tecznym zagęszczeniem gruntu. Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (Id) lub wskaźnika zagęszczenia (Is) badanych warstw we wznoszonej budowli. Badania w Aparacie Proctora- Wskaźnik zagęszczenia Is= (ρd/ρdmax)0,95- gdy warunek jest spełniony warstwę uznaje się za dobrze zagęszczoną i możemy przystąpić do układania kolejnej warstwy. W gruntach niespoistych nie możemy pobrać próbki bo c=0, Możemy za to pobrać grunt, ustalić jego masę, objętość za pomocą piasku kalibrowanego. Określamy Q= m/V. Badanie w Aparacie widełkowym- określa stopień zagęszczenia Id = (emax - e)/(emax - emin); e = (ρs/ρd) : emax =(ρs/ρdmin), Id=0-0,15 gr. Bardzo luźny, b. słabo zagęszczony 0,16-0,35 słabo zagęszczony, 0,36-0,65 średnio zagęszczony, 0,65-0,85 zagęszczony, 0,85 b.dobrze zagęszczony. Możemy prowadzić badania „in situ” (sądy statyczne i dynamiczne) lub metodą izotopową. METODY BIERNEJ KONTROLI NASYPÓW Z GRUNTÓW SPOISTYCH- Dziennik zagęszczenia: jakość gruntu, grubość warstwy, użyty sprzęt, liczba przejazdów, wynik badań, wskaźnik zagęszczenia Id i stopień wilgotności próbki. Sposób wykonania kontroli: *szybkie wyznaczenie miejsca wątpliwego zagęszczenia za pomocą przejazdu ciężkiego sprzętu *badania laboratoryjne *badania makroskopowego (wałeczkowanie) *za pomocą sondy *badania radiometryczne i izotopowe *próbne obciążenia.
METODY BUDOWY NASYPÓW NA GRUNTACH ORG. (SŁABYCH)-
1) Metoda obciążenia do nośności (*wykonywanie korpusy nasypu z gruntu lekkiego np. z torfu lub mieszanki piaszczysto torfowej lub innych lekkich materiałów, *wykonywanie nasypu o kształcie dostosowanego do warunków nośności podłoża) 2) Wymiana gruntu w podłożu (*częściowe lub całkowite usunięcie z podłoża gruntu słabego i zastąpienie go gruntem nośnym, *przeciążenie podłoża, *wybuchy)
3) Wzmacnianie podłoża (*budowa etapowa z przerwami umożliwiającymi konsolidacje, dodatkowe zastosowanie drenażu *ułożenie na styku podłoża z nasypem warstwy geowłókniny  równomierny rozkład naprężeń).


(…)

…- wibrujące walce płyty
B) M. czołowa- tworzenie nasypu poprzez usypywanie pochyłych warstw gruntu do góry. Nasyp wykonuje się do przodu w kierunku osi podłużnej nasypu. Metodę tę stosujemy do nasypów krótkich. Jej wadą jest nierównomierne zagęszczenie, długie osiadanie co może być przyczyną deformacji. W przypadku wód gruntowych (starorzecza) wykonujemy korpus nasypu powyżej zwierciadła wody.
C) M. boczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz