L2 - ściśliwość gruntów - Odkształcenie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
L2 - ściśliwość gruntów  - Odkształcenie - strona 1 L2 - ściśliwość gruntów  - Odkształcenie - strona 2 L2 - ściśliwość gruntów  - Odkształcenie - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Środowiska
Ćwiczenia nr 3
Mechanika Gruntów
Ściśliwość gruntów”
Rok akademicki 2012/2013
Rok II budownictwo
Grupa 5
1. Obliczenia modułu ściślowości pierwotnej
25-50kPa
50-200 kPa
2. Obliczanie modułu ściśliwości wtórnej
3. Obliczanie osiadania warstwy
25-30 kPa
50-200 kPa
Pod działaniem obciążeń grunt ulega odkształceniom. Polegają one na zmniejszeniu objętości w
wyniku ściskania i wyciskania gazów i wody z wypełnionych porów gruntowych, przemieszczaniu się
cząstek stałych i ziaren względem siebie i zgniataniu niektórych z nich oraz na sprężystym
odkształceniu wody błonkowatej w punktach kontaktowych i samych cząstek. W gruntach
odkształconych w przeważającej części jest powodowane zagęszczeniem się masy gruntowej.
Omawiana zdolności gruntu od zmniejszenia objętości pod wpływem obciążenia nazywa ię
ściśliwością. Ściśliwość gruntu charakteryzuje następujące wielkości:

Endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo i wtórnej M,

Współczynnik ściśliwości objętościowej ms,

Wskaźnik ściśliwości gruntu Cc

Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo i wtórnego E
Do oceny przebiegu odkształcenia gruntu w czasie stosuje się następujące parametry.

Współczynnik konsolidacji Cu określony przy założeniu stałej wartości współczynnika filtracji
k oraz Mo (mr =1/Mo)

Wskaźnik wtórnej ściśliwości Cα określony jako tangens nachylenia krzywej konsolidacji w
skali półlogarytmicznej
Przebieg badania.
Badanie jest przeprowadzane w endometrze. Próbkę gruntu w tych aparatach umieszcza ię w
pierścieniu metalowym umożliwiając jej boczną rozpuszczalność. Próbka poprzez zapułkę jest
ściskana obciążeniem pionowym. W warunkach swobodnego odpływu wody w kierunku pionowym,
zmiany wysokości mierzy ię za pomocą czynników. Jest to więc badanie w jednoosiowym stanie
odkształcenia, a trójosiowym naprężenia.
Na podstawie wykresu ściśliwości pierwotnej wyznacza się wartość endometrycznego modułu
ściśliwości pierwotnej Mo . Z kolei wartość endometrycznego modułu ściśliwości wtórnej wyznacza
się na podstawie wykresu ściśliwości wtórnej.
Moduł ściśliwości pierwotnej Mo i wtórnej M oblicza się według następującego wzoru:
przyrost obciążenia
względne odkształcenie
wysokość próbki w endometrze przy zwiększeniu naprężenia
zmniejszenie wysokości próbki po zwiększeniu naprężenia
Endometr standardowy, w którym próbka o średnicy D=65mm i wysokości h=20mm uniemożliwia
badanie gruntów drobnoziarnistych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz