Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6874
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności  - strona 1 Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności  - strona 2 Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności  - strona 3

Fragment notatki:

Parametry wytrzymałościowe gruntu

Celem ćwiczenia było oznaczenia kąta tarcia wewnętrznego (granicznego kąta przejścia ze stanu spoczynku w stan ruchu; parametr charakteryzujący wytrzymałość gruntu na ścinanie) i spójności skał (inaczej kohezja skały - jednostkowy opór ścinania skały zwięzłej, odpowiadający zerowej wartości naprężania normalnego, równoważny wartości kohezji w gruntach) w próbie trójosiowego ściskania.

Wstęp teoretyczny

Ściśliwość gruntu - pod działaniem obciążenia grunt ulega odkształceniom. Odkształcenie polega na zmniejszeniu objętości w wyniku ściskania i wyciskania gazów i wody wypełniających pory gruntowe, przemieszczania się ziaren i zgniataniu niektórych z nich. Omawiana zdolność gruntu do zmniejszania objętości pod wpływem obciążenia nazywa się ściśliwością.

Krzywa ściśliwości - wzrost obciążenia próbki powoduje osiadanie, przy jej odciążeniu następuje odprężenie, lecz w znacznie mniejszym stopniu niż wartość odkształceń przy obciążeniu. Dowodzi to powstania w gruncie częściowo sprężystych a częściowo trwałych odkształceń. Ponowne obciążenie daje nową krzywa wykazującą pewne opóźnienie.

Moduł ściśliwości - stosunek naprężeń do odkształceń Wskaźnik konsolidacji - to stosunek ściśliwości pierwotnej do ściśliwości wtórnej

Moduł podatności - określa jakie naprężenie należy przyłożyć, aby grunt odkształcił się np. o 1 m.

Moduł odkształcalności - w przypadku obciążenia próbki gruntu następuje jej boczne rozszerzanie się co zwiększa odkształcenia pionowe. Miarą takiego odkształcenia pionowego próbki (przy jednoosiowym stanie naprężenia i trójosiowym stanie odkształcenia) są moduły odkształcenia pierwotnego E0 i wtórnego E.

Wytrzymałość gruntu na ścinanie - najwięcej (…)… zatrzymuje się w miejscu.

Opracowanie wyników

Z bezpośrednich odczytów na manometrze można określić naprężenie główne σ3 w Pa powstające w skale pod wpływem ciśnienia poziomego. Z odczytów na czujniku zegarowym dynamometru obliczamy natomiast siłę pionową: F = k * Δx

F - siła pionowa ściskająca, N

k - stała dynamometru, k = 8,305 N/0,01mm

Δx - wskazania czujnika, mm

Wartość naprężenia głównego σ1…(… ) naprężenia główne i kierunki główne.

Przebieg ćwiczenia

Badanie przeprowadzamy na próbkach skał spoistych względnie zwięzłych o małej wytrzymałości i o wilgotności naturalnej. Wykorzystujemy do tego aparat do trójosiowego ściskania typu AT.Próbkę o kształcie cylindrycznym i średnicy 38 mm oraz wysokości 76 mm otoczoną wodoszczelną powłoką umieszczamy w komorze, którą po uszczelnieniu wypełnia się wodą…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz