Oznaczanie kąt tarcia wewnętrznego i spójności ska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4690
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie kąt tarcia wewnętrznego i spójności ska - strona 1 Oznaczanie kąt tarcia wewnętrznego i spójności ska - strona 2 Oznaczanie kąt tarcia wewnętrznego i spójności ska - strona 3

Fragment notatki:Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego za pomocą aparatu bezpośredniego ścinania wykorzystanego w ćwiczeniu 11.9 ma charakter przybliżony. Aby więc określić dokładniej własności wytrzymałościowe gruntu wykorzystuje się metodę trójosiowego ściskania. W badaniach tych można dość wiernie modelować przebieg obciążenia gruntu w warunkach rzeczywistych co pozwala uzyskiwać wyniki najbardziej wiarygodne przy obliczeniach konstrukcyjnych.
Badania w aparatach trójosiowego ściskania prowadzi się na próbkach cylindrycznych, których wysokość powinna być dwa razy większa od średnicy.

W niniejszym ćwiczeniu ze względu na niejednorodność badanej skały jest możliwe uzyskanie pięciu różnych kół Mohra. W związku z tym nie jest możliwe naniesienie stycznej do wszystkich kół i dlatego wartości φ i c określony zostały analitycznie.
Kąt tarcia wewnętrznego wyznaczony w tym badaniu wyniósł φ=37o . Natomiast uśredniona spójność wyniosła c=5,29. Analizując wyniki możemy dojść do podobnego


(…)

… lub zewnętrznym obciążeniem).
Metoda CU- ścinanie również jest szybkie i po wstępnej konsolidacji oraz bez odpływu wody w czasie ścinania. Metoda CD- ścinanie odbywa się z pełną wstępną konsolidacją oraz umożliwia się odpływ wody.
Wyznaczanie wytrzymałości gruntów na ścinanie jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych zagadnień w mechanice gruntów. Jest to podstawowe zagadnienie…
… jest ustawiana w szczelnym kloszu. Klosz ten wypełniamy wodą, która otacza próbkę i wywiera na nią ciśnienie hydrostatyczne (σ3). Obciążenie pionowe (σ1) wywieramy śrubą dociskową. Po dokręceniu klosza uruchamiamy silnik. Poruszająca się śruba dociskowa powoduje zmianę wskazań dynamometru. Wartości na dynamometrze odczytujemy co 30 sekund, aż do ścięcia próbki. Po ścięciu próbki wyłączamy silnik, rozmontowujemy komorę by wyjąć zniszczoną próbkę i założyć kolejną. Doświadczenie powtarzamy dla 4 próbek przy obciążeniach wynoszących kolejno: 1*105 Pa, 2*105 Pa, 3*105 Pa, 4**105 Pa.
Wyniki badań:
Rodzaj skały:
Skała sypka: ił
Wartość naprężeń głównych б1 i б3 dla próbki numer
1
Czas pomiaru
[min]
Zmiana wysokości próbki
[10-2mm]
Wskazanie dynamometru
Δx
[10-2mm]
Stała dynamometru
K
[N/10-2mm]
Siła pionowa
F
[N…

0,0011335
0,0011335
1,32*105
3,52*105
5,64*105
8,06*105
10,4*105
12,9*105
15,4*105
17,7*105
20,1*105
22,6*105
24,2*105
1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 1*105 Rodzaj skały:
Skała sypka: ił
Wartość naprężeń głównych б1 i б3 dla próbki numer
2
Czas pomiaru
[min]
Zmiana wysokości próbki
[10-2mm]
Wskazanie dynamometru
Δx
[10-2mm]
Stała dynamometru
K
[N/10-2mm]
Siła pionowa
F
[N…
… jak w ćwiczeniu 11.9 wyznacza na osi rzędnych kohezję c, a jej nachylenie daje kąt tarcia wewnętrznego ϕ.
Rys. 1. Koło Mohra i jego obwiednia będąca prostą Coulomba.
W budownictwie wodnym badania w aparacie przeprowadza się wg jednej z trzech metod, które różnią się sposobem obciążania i odwadniania:
Metoda UU- próbka ścinana jest szybko i bez konsolidacji (czyli procesu zagęszczenia gruntu pod własnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz