K1 - wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
K1 - wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu - strona 1 K1 - wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu - strona 2 K1 - wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Środowiska
Ćwiczenia nr 6
Mechanika Gruntów
„Wyparnie hydrauliczne i upłynnianie
gruntu w dnie wykopu”
Rok akademicki 2012/2013
Rok II budownictwo
Grupa 5
Wyparcie hydrauliczne gruntu.
Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący się powyżej warstwy wodonośnej jest otworem
nieprzepuszczalnym.
Równanie równowagi elementu objętości gruntu w dnie wykopu.
G=Pw
G – ciężar bryły gruntu o jednostkowej powierzchni oraz miąższości [kW]
P w – parcie wody na dnie powierzchni bryły gruntu o jednostkowej powierzchni [kN]
Upłynnienie gruntu (kurzawka)
Nagła utrata zdolności przenoszenia obciążeń przez nawodniony grunt niespoisty spowodowana
zewnętrznym zaburzeniem (trzęsienie ziemi, sztorm, wybuch, niekiedy wystarczy nawet tylko nagły
wstrząs typu przejazd ciężkiego pojazdu).
Zjawisko może wystąpić, gdy grunt leżący powyżej warstwy wodonośnej stanowią utwory słabo
przepuszczalne (szczególnie drobne piaski i piaski pylaste). Ponieważ do wykopu, przez jego dno
napływa woda, musi być ona odpompowywana, co powoduje pionowy przepływ wody w warstwie
gruntu poniżej dna wykopu.
Wartość współczynnika stateczności:
m – miąższość warstwy gruntu w dnie wykopu [m]
h w – wysokość ciśnienia wody w stropie warstwy wodonośnej [m]
3
ɣ - ciężar objętościowy gruntu o naturalnej wilgotności [kN/m ]
3
ɣ’ – ciężar objętościowy gruntu uwzględniając wypompowanej wody [kN/m ]
3
ɣw – ciężar objętościowy wody [kN/m ]
i – spadek hydrauliczny w warstwie gruntu o miąższości m
ikr – krytyczny spadek hydrauliczny gruntu o miąższości m
Sprawdzenie warunków stateczności gruntu w dnie wykopu:
a) Grunt spoisty występujący w profilu geologicznym jest utworem całkowicie
nieprzepuszczalnym
Wykop nie spełnia warunków stateczności.
b) Warstwę gruntów spoistych stanowią słabo przepuszczalne utwory pylaste, w związku z czym
podczas wykonywania wykopu napływająca do niego woda będzie odpompowywana.
Wykop nie spełnia warunków stateczności.
Obniżenie zwierciadła wody dla zachowania stateczności dna wykopu.
a)
Zwierciadło wody należy za pomocą studni depresyjnych obniżyć o 1,13m.
b)
Zwierciadło wody należy za pomocą studni depresyjnych obniżyć o 0,63m.
WYKOP FUNDAMENTOWY:
1,8m
d=3,5m
hw=3,2
m
5m
m=1,5m
m
4m
Pr
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz