Wsparcie hydrauliczne gruntu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wsparcie hydrauliczne gruntu - strona 1 Wsparcie hydrauliczne gruntu - strona 2

Fragment notatki:


Schemat warunków wodno–gruntowych w podłożu wykopu WYPARCIE HYDRAULICZNE GRUNTU Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący się powyżej warstwy wodonośnej jest utworem nieprzepuszczalnym Równanie równowagi elementu objętości gruntu w dnie wykopu: w P G = gdzie:  G  – ciężar bryły gruntu o jednostkowej powierzchni oraz miąższości m [kN],  Pw  – parcie wody na dolną powierzchnię bryły gruntu o jednostkowej powierzchni [kN]. 1 h 1 m w w × × = × × g g Wartość współczynnika stateczności w w w h m n × × = g g UPŁYNNIENIE GRUNTU (KURZAWKA) Zjawisko może wystąpić, gdy grunt leżący powyżej warstwy wodonośnej stanowią utwory słabo przepuszczalne (szczególnie drobne piaski i piaski pylaste). Ponieważ do wykopu, przez jego dno napływa woda, musi być ona odpompowywana, co wywołuje pionowy przepływ wody (w kierunku ku górze) w warstwie gruntu poniżej dna wykopu. Równanie równowagi elementu objętości gruntu w dnie wykopu: WYKOP teren strop warstwy wodonośnej Piasek średni Pospółka Glina pylasta linia ciśnień piezometrycznych ścianki szczelne Zw.w g dno wykopu d m hw s P G = ' gdzie:  G’  – ciężar bryły gruntu o jednostkowej powierzchni oraz miąższości m z uwzględnieniem wyporu wody [kN],  Ps  – siła ciśnienia spływowego działająca na tę bryłę gruntu [kN]. 1 m i 1 m w × × × = × × g g ' m m h i w  - = Wartość współczynnika stateczności ( )  i i m h m n kr w w u = - × × = g g ' m  – miąższość warstwy gruntu w dnie wykopu [m] hw  – wysokość ciśnienia wody w stropie warstwy wodonośnej [m] γ  – ciężar objętościowy gruntu o naturalnej wilgotności [kN/m3] γ’  – ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody [kN/m3] γw  – ciężar objętościowy wody [kN/m 3] i  – spadek hydrauliczny w warstwie gruntu o miąższości  m ikr  – krytyczny spadek hydrauliczny dla warstwy gruntu o miąższości  m ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz