Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu - omówienie - strona 1 Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Schemat warunków wodno–gruntowych w podłożu wykopu
teren
Zw.w g
linia ciśnień piezometrycznych
Piasek
średni
ścianki szczelne
d
WYKOP
Glina pylasta
hw
dno wykopu
m
strop warstwy wodonośnej
Pospółka
WYPARCIE HYDRAULICZNE GRUNTU
Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący się powyżej warstwy wodonośnej jest utworem
nieprzepuszczalnym
Równanie równowagi elementu objętości gruntu w dnie wykopu:
G = Pw
gdzie: G – ciężar bryły gruntu o jednostkowej powierzchni oraz miąższości m [kN], Pw – parcie wody
na dolną powierzchnię bryły gruntu o jednostkowej powierzchni [kN].
m × g × 1 = g w × hw × 1
Wartość współczynnika stateczności
nw =
m ×g
g w × hw
UPŁYNNIENIE GRUNTU (KURZAWKA)
Zjawisko może wystąpić, gdy grunt leżący powyżej warstwy wodonośnej stanowią utwory słabo
przepuszczalne (szczególnie drobne piaski i piaski pylaste). Ponieważ do wykopu, przez jego dno
napływa woda, musi być ona odpompowywana, co wywołuje pionowy przepływ wody (w kierunku ku
górze) w warstwie gruntu poniżej dna wykopu.
Równanie równowagi elementu objętości gruntu w dnie wykopu:
G ' = Ps
gdzie: G’ – ciężar bryły gruntu o jednostkowej powierzchni oraz miąższości m z uwzględnieniem
wyporu wody [kN], Ps – siła ciśnienia spływowego działająca na tę bryłę gruntu [kN].
m ×g ' × 1 = i ×g w × m × 1
i=
hw - m
m
Wartość współczynnika stateczności
m ×g '
i
nu =
= kr
g w × (hw - m ) i
m – miąższość warstwy gruntu w dnie wykopu [m]
hw – wysokość ciśnienia wody w stropie warstwy wodonośnej [m]
γ – ciężar objętościowy gruntu o naturalnej wilgotności [kN/m3]
γ’ – ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody [kN/m3]
γw – ciężar objętościowy wody [kN/m3]
i – spadek hydrauliczny w warstwie gruntu o miąższości m
ikr – krytyczny spadek hydrauliczny dla warstwy gruntu o miąższości m
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz