Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych -omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych -omówienie - strona 1 Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych -omówienie - strona 2 Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych -omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych.
ρs =
ms
Vs
gęstość właściwa
w=
mw m − ms
=
ms
ms
ρ=
m
V
wilgotność
gęstość objętościowa
Pozostałe cechy fizyczne (stanowiące pochodne cech podstawowych).
ρd =
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
Vp ρs − ρd
=
V
ρs
porowatość
V p ρ s − ρd
=
Vs
ρd
wskaźnik porowatości
n=
e=
ms
ρ
=
V 1+ w
Sr =
Vw w ⋅ ρ s
=
Vp e⋅ ρw
wsr = wsat =
ρ w ⋅n
ρd
stopień wilgotności
wilgotność całkowita, (przy Sr = 1)
Charakterystyczne ciężary objętościowe gruntu i ich orientacyjne wartości liczbowe (przy
porowatości n = 0,30 oraz γw= 10 kN/m3)
Cecha
γs =
γ =
ms
⋅g
Vs
m
⋅g
V
γd =
Nazwa
Orientacyjna wartość
Ciężar właściwy
26 kN/m3
Ciężar objętościowy
zależny od wilgotności
gruntu (γd 2%
rumosz
KR
ƒi ≤ 2%
rumosz gliniasty
KRg
ƒi 2%
otoczaki
Kamienisty
d50 40 mm
Symbol
KO
grunty występujące w miejscu
wietrzenia skały w stanie
nienaruszonym
grunt występuje poza miejscem
wietrzenia skały pierwotnej, lecz
i osadzania w wodzie
grunt osadzony w wodzie
żwir
Ż
ƒi ≤2%
żwir gliniasty
Żg
ƒi 2%
pospółka
Po
ƒi ≤2%
pospółka gliniasta
Gruboziarnisty
d50≤ 40 mm
d90 2 mm
Dodatkowe kryteria i nazwy
Pog
ƒi 2%
ƒk + ƒż 50%
50%≥ƒk+ƒż10%
G ru nt y ni es po ist e
Zawartość frakcji %
2 mm
0,5 mm 0,25 mm
Pr
50
-
piasek średni
Ps
50
piasek drobny
Pd
0.5 mm
0,5 mm ≥ d50 0,25 mm
d50≤ 0,25 mm
ƒp= 68-90%; ƒπ = 10-30%;
ƒi= 0-2%
ƒi
piasek gliniasty
Pg
60-98
0-30
2-10
pył piaszczysty
πp
30-70
30-70
0-10
pył
π
0-30
60-100
0-10
glina piaszczysta
G ru nt y s po i st e
G ru nt y dro bno zia rn i st e
piasek gruby
Gp
50-90
0-30
10-20
glina
G
30-60
30-60
10-20
glina pylasta

0-30
30-90
10-20
glina

(…)


0.020
Części spławialne
Części zi e mi ste
Pył gruby
Klasyfikacja gruntów nieskalistych mineralnych
( na podstawie normy PN-86/B-02480 )
Grunt
Nazwa gruntu
Uziarnienie
zwietrzelina
KW
ƒi≤ 2%
zwietrzelina gliniasta
KWg
ƒi > 2%
rumosz
KR
ƒi ≤ 2%
rumosz gliniasty
KRg
ƒi > 2%
otoczaki
Kamienisty
d50 > 40 mm
Symbol
KO
grunty występujące w miejscu
wietrzenia skały w stanie
nienaruszonym
grunt występuje…
… = (1 – n) γs + nγw
Ciężar objętościowy przy całkowitym
nasyceniu porów wodą (przy Sr = 1)
21,2 kN/m3
γ' = (1 – n) (γs - γw)
Ciężar objętościowy z uwzględnieniem
wyporu wody
11,2 kN/m3
γ" = γ - ps = γ’ – iγw
Ciężar objętościowy z uwzględnieniem
ciśnienia spływowego (przy pionowym
przepływie wody do góry)
zależny od spadku
hydraulicznego
(0, gdy i = ikr < γ" < γ')
Główne frakcje uziarnienia
FR AK CJ E…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz