Własności fizyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własności fizyczne - omówienie - strona 1 Własności fizyczne - omówienie - strona 2 Własności fizyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

FRAKCJE UZIARNIENIA
100.0
Frakcja kamienista (fk)
C z ę śc i s z k i e le t o w e
Kamienie
40.00
20.00
10.00
Frakcja żwirowa (fż)
Ziarna
Żwir
2.000
1.000
Piasek
Piasek gruby
Piasek średni
0.500
5
0.250
2
Frakcja piaskowa (fp)
Piasek drobny
0.100
Pył
0.050
Pył drobny
0.020
Ił pyłowy gruby
0.010
Frakcja pyłowa (fπ)
C z ąs t k i
Części spławialne
C z ę ś c i ziemiste
Pył gruby
0.005
Ił pyłowy drobny
0.002
Ił koloidalny
0.001
P T Gleboznawcze
Frakcja iłowa (fi)
PN-B/02480
Formularz Wykresu Uziarnienia
Cechy charakteryzujące uziarnienie
U=
d 60
d10
wskaźnik różnoziarnistości
C=
2
d 30
d 60 d10
wskaźnik krzywizny uziarnienia
Oba w/w wskaźniki charakteryzują przydatność gruntu do budowy nasypów (z uwagi na
łatwość zagęszczania).
Żwiry łatwo można zagęszczać, gdy U 4 oraz C = 1- 4
Piaski łatwo się zagęszczają gdy U 6 oraz C = 1- 4
Klasyfikacja gruntów nieskalistych mineralnych
( na podstawie normy PN-86/B-02480 )
Grunt
Nazwa gruntu
KW
ƒi ≤ 2%
zwietrzelina gliniasta
KWg
ƒi 2%
KR
ƒi ≤ 2%
KRg
ƒi 2%
rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki
żwir
Gruboziarnisty
d50 ≤ 40 mm
d90 2 mm
żwir gliniasty
pospółka
Grunty niespoiste
pospółka gliniasta
grunty występujące w miejscu
wietrzenia skały w stanie
nienaruszonym
grunt występuje poza
miejscem wietrzenia skały
pierwotnej, lecz
i osadzania w wodzie
grunt osadzony w wodzie
KO
Ż
Żg
Po
Pog
ƒi ≤ ƒk + ƒż 50%
2%
ƒi
2%
ƒi ≤ 50%≥ƒk+ƒż 10%
2%
ƒi
2%
Zawartość frakcji %
2 mm
0,5 mm
0,25 mm
piasek gruby
Pr
50
-
d50 0.5 mm
piasek średni
Ps
50
0,5 mm ≥ d50 0,25 mm
piasek drobny
Pd
40 mm
Symbol

fi
Pg
πp
π
Gp
G

60-98
30-70
0-30
50-90
30-60
0-30
0-30
30-70
60-100
0-30
30-60
30-90
Gpz
50-80 0-30
20-30
Gz
Gπz
Ip
I

20-50
0-30
50-70
0-50
0-20
20-30
20-30
30-50
30-100
30-50
piasek gliniasty
pył piaszczysty
pył
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta
zwięzła
glina zwięzła
glina pylasta zwięzła
ił piaszczysty

ił pylasty
20-50
50-80
0-20
0-50
50-70
2-10
0-10
0-10
10-20
10-20
10-20
mało spoiste
Ip = 1-10%
średnio spoiste
Ip = 10-20%
zwięzło spoiste
Ip = 20-30%
bardzo spoiste
Ip 30%
100
90
80
70
60

50
40

pylasty

piaszczysty
30
Glina
piaszczysta zwięzła
Glina
piaszczysta
Piasek gliniasty
Piasek
Glina
zwięzła
Glina
Pył piaszczysty
Glina
pylasta zwięzła
Glina
pylasta
Pył
Piasek pylasty
Frakcja pyłowa
Podział gruntów drobnoziarnistych wg. PN-86/B-02480
20
10
Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych.
ρs =
ms
Vs
w=
mw m − ms
=
ms
ms
ρ=
m
V
Pozostałe cechy fizyczne (stanowiące pochodne cech podstawowych).
ρd =
n=
e=
ms
ρ
=
V 1+ w
Vp ρs − ρd
=
V
ρs
Vp
Vs
Sr =
=
ρ s − ρd
ρd
Vw w ⋅ ρ s
=
Vp e⋅ ρw
wsr = wsat =
ρ w ⋅n
ρd
wilgotność ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz