Właściwości fizyczne gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości fizyczne gruntów - strona 1 Właściwości fizyczne gruntów - strona 2 Właściwości fizyczne gruntów - strona 3

Fragment notatki:


0.002 0.005 0.020 0.050 0.250 2 0.500 5 2.000 0.001 0.010 0.100 1.000 10.00 20.00 40.00 100.0 Frakcja kamienista  (fk) Frakcja  żwirowa  (fż) Frakcja piaskowa  (fp) Frakcja py łowa  (f π ) Frakcja i łowa  (f i) Kamienie Żwir Piasek gruby Piasek  średni Piasek drobny Py ł gruby Py ł drobny I ł pyłowy gruby I ł pyłowy drobny I ł koloidalny P ia s e k P y ł C z ęś c i  s p ła w ia ln e C z ę ś c i  s z k ie le t o w e C z ę ś c i   z ie m is t e C z ą s t k i Z ia r n a FRAKCJE  UZIAR NI ENI A P T Gleboznawcze PN-B/02480 Formularz Wykresu Uziarnienia Cechy charakteryzujące uziarnienie 10 60 d d U = wskaźnik różnoziarnistości 10 60 2 30 d d d C = wskaźnik krzywizny uziarnienia Oba w/w wskaźniki charakteryzują przydatność gruntu do budowy nasypów (z uwagi na łatwość zagęszczania). Żwiry łatwo można zagęszczać, gdy U  4 oraz C = 1- 4 Piaski łatwo się zagęszczają gdy U 6 oraz C = 1- 4 Klasyfikacja gruntów nieskalistych mineralnych ( na podstawie normy  PN-86/B-02480 ) Grunt Nazwa gruntu Symbol Uziarnienie Dodatkowe kryteria lub nazwy zwietrzelina KW ƒ i  ≤  2% zwietrzelina gliniasta KWg ƒ i   2% grunty występujące w miejscu wietrzenia skały w stanie nienaruszonym rumosz KR ƒ i ≤  2% rumosz gliniasty KRg ƒ i  2% grunt występuje poza  miejscem wietrzenia skały pierwotnej,  lecz i osadzania w wodzie Kamienisty d 50  40 mm otoczaki KO grunt osadzony w wodzie żwir Ż ƒi  ≤ 2% ƒ k  +   ƒ ż 50% żwir gliniasty Żg ƒi 2% pospółka Po ƒi  ≤ 2% 50% ≥ƒ k+ƒ ż 10% Gruboziarnisty d 50 ≤ 40 mm d 90   2 mm pospółka gliniasta Pog ƒi 2% Zawartość frakcji % 2 mm 0,5 mm 0,25 mm piasek gruby Pr 50 - d 50  0.5 mm piasek średni Ps 50 0,5 mm  ≥ d 50 0,25 mm piasek drobny Pd ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz