Sprawozdanie mechanika gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 6167
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie mechanika gruntów - strona 1 Sprawozdanie mechanika gruntów - strona 2 Sprawozdanie mechanika gruntów - strona 3

Fragment notatki:

Jest to sprawozdanie z ćwiczeń.
Sprawozdanie - ćwiczenie nr 11.11 i 11.6.2.

Temat:
Oznaczenie modułu jednostronnego ściskania skał. Oznaczenie współczynnika pęcznienia skał spoistych.

Cel:
Celem ćwiczenia było oznaczenie modułu jednostronnego ściskania, zwanego także enometrycznym modułem ściśliwości. Do wyznaczenia tegoż modułu został wykorzystany edometr laboratoryjny typu EL. Badanie zostało przeprowadzone na próbkach skał sypkich o wilgotności naturalnej.
Drugą częścią ćwiczenia było oznaczenie współczynnika pęcznienia skały spoistej o nienaruszonej strukturze....
Wnioski:
- po obliczeniu stosunku różnicy wysokości próbki przed i po nasyceniu wodą, do wysokości początkowej próbki, został opracowany współczynnik pęcznienia wynoszący 21,2 %

- w przypadku modułu jednostronnego ściskania przy jednakowym obciążeniu zmiana zachodziła niemal liniowo, z początkowych 20mm udało się ścisnąć próbkę do wysokości ok. 17,84mm przy maksymalnym obciążeniu 0,4 MPa
...

Sprawozdanie - ćwiczenie nr 11.11 i 11.6.2.
Temat: Oznaczenie modułu jednostronnego ściskania skał. Oznaczenie współczynnika pęcznienia skał spoistych.
Cel: Celem ćwiczenia było oznaczenie modułu jednostronnego ściskania, zwanego także enometrycznym modułem ściśliwości. Do wyznaczenia tegoż modułu został wykorzystany edometr laboratoryjny typu EL. Badanie zostało przeprowadzone na próbkach skał sypkich o wilgotności naturalnej.
Drugą częścią ćwiczenia było oznaczenie współczynnika pęcznienia skały spoistej o nienaruszonej strukturze.
Teoria:
Moduł jednostronnego ściskania:
M - edometryczny moduł ściśliwości w danym przedziale obciążenia, MPa
Δσi - przyrost naprężenia normalnego w próbce skalnej dla zakresu od σ1 do στ+1- σi , MPa
Δhi - zmniejszenie wysokości próbki na skutek zwiększenia naprężenia o Δσi , mm
hi - grubość próbki przed zwiększeniem naprężenia o Δσi , mm
иi - współczynnik korekcyjny, zależny od wartości Δσi/εi
εi - odkształcenie jednostkowe próbki, εi = Δhi/hi
i - numer zakresu obciążenia
Moduł odkształcenia:
E0 - moduł odkształcenia, Mpa
M - moduł ściśliwości, MPa
v - współczynnik rozszerzalności bocznej, dla piasków v=0,3
Współczynnik pęcznienia:
Ph - współczynnik pęcznienia określany w warunkach ograniczonego pęcznienia próbki, %
hk - wysokość końcowa próbki skalnej maksymalnie spęczniałej, mm
h0 - początkowa wysokość próbki skalnej, mm
Wykres (1) - Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego
Przebieg i zestawienie wyników:
Badanie ściśliwości skały polega na stopniowym obciążeniu próbki skalnej, umieszczonej w metalowym pierścieniu. Są to warunki uniemożliwiające boczną rozszerzalność próbki. Dane obciążenie powoduje odkształcenie pionowe. Owocuje to zmianą wysokości próbki, która przy stałym przekroju jest wprost proporcjonalna do zmian objętości. Pomiar odkształceń pionowych dokonywany jest za pomocą dwóch czujników zegarowych.
Próbkę obciąża się stopniowo, zwiększając obciążenie za każdym razem dwukrotnie: 0,005; 0,1; 0,2; 0,4 MPa.
Odczyty z czujników należy wykonać po 1,2,5,10,15 i 20 minutach.
Przy badaniu współczynnika pęcznienia próbkę skały spoistej o grubości 10mm i średnicy 58mm, umieszcza się w cylindrze, a następnie zakłada się do pierścienia.
Dno pierścienia posiada gęstą sieć otworków, którymi podczas badania przepływa woda.
Do zbiornika z pierścieniem wlewamy wodę, od tego momentu należy notować wskazania czujnika zegarowego przez godzinę, po 1,2,5,10,15,30 i 60 minutach.


(…)


Sprawozdanie - ćwiczenie nr 11.11 i 11.6.2.
Temat: Oznaczenie modułu jednostronnego ściskania skał. Oznaczenie współczynnika pęcznienia skał spoistych.
Cel: Celem ćwiczenia było oznaczenie modułu jednostronnego ściskania, zwanego także enometrycznym modułem ściśliwości. Do wyznaczenia tegoż modułu został wykorzystany edometr laboratoryjny typu EL. Badanie zostało przeprowadzone na próbkach skał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz