Badanie wskaźnika pęcznienia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie wskaźnika pęcznienia - wykład - strona 1 Badanie wskaźnika pęcznienia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Badanie wskaźnika pęcznienia
Wskaźnik pęcznienia określa się wg wzoru
gdzie V — objętość pierwotna próbki gruntu przed zalewaniem wodą, V" — objętość próbki gruntu po maksymalnym spęcznieniu, ti — wysokość pierwotna próbki gruntu przed zalaniem wodą, h" — wysokość próbki gruntu po maksymalnym spęcznieniu.
Badania wskaźnika pęcznienia wykonuje się w edometrze umieszczonym w naczyniu z wodą (rys. 7.1). Próbki do badań wskaźnika pęcznienia przygotowuje się podobnie jak do badań ściśliwości, z tą różnicą, że w pierścieniu tnącym umieszcza się wkładkę ograniczającą wysokość próbki do 10 mm (rys. 7.2). Przy badaniu próbek o strukturze naruszonej, grunt zagęszcza się bezpośrednio w edometrze, przez górny filtr, do przyjętej gęstości objętościowej. Po ustawieniu czujnika zegarowego do naczynia, w którym ustawiony jest edometr, wlewa się wodę destylowaną powyżej krawędzi pierścienia (rys. 7.1). Od momentu zetknięcia się próbki z wodą wykonuje się odczyty wskazań czujnika po 1,2,4,15 i 30 min, a następnie po 1,3 i 24 h. Dalsze odczyty wykonuje się co 24 h do czasu stwierdzenia stabilizacji wskazań czujnika. Po zakończeniu tej fazy badań wyjmuje się edometr z próbką z wody, a następnie po powierzchniowym osuszeniu próbki gruntu za pomocą bibuły filtracyjnej, oznacza się wilgotność pęcznienia gruntu wk. Na podstawie otrzymanych wyników wykreśla się w skali logarytmicznej krzywą pęcznienia gruntu i ustala wysokość próbki po spęcznieniu (rys. 7.3), a następnie oblicza wskaźnik pęcznienia Vp.
W tabeli 7.1 podaje się według Seeda stopnie pęcznienia gruntów nasypowych w zależności od wskaźnika pęcznienia.
Rys. 7.1. Aparat do badania wskaźnika pęcznienia gruntówI — edometr z próbka, gruntu, 2 — naczynie z woda, 3 — czujnik zegarowy. 4 — nóżka czujnika. 5 — statyw
!
Rys. 7.2. Przyrząd do pobierania próbekI — górna część pierścienia, 2 — dolna część pierścienia (matat. 3 — pierścień, w którym mieści się próbka. 4 — wkładka metalowa
Tabela 7.1. Stopnie pęcznienia gruntów nasypowych [83]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz