Badanie ciśnienia pęcznienia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie ciśnienia pęcznienia - wykład - strona 1 Badanie ciśnienia pęcznienia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Badanie ciśnienia pęcznienia
Ciśnienie pęcznienia jest to jednostkowe obciążenie normalne, jakie należy przyłożyć na powierzchnię próbki gruntu w edometrze, aby zmiany jej wysokości były równe zeru w czasie kontaktu gruntu z wodą. Ciśnienie pęcznienia można oznaczać metodą normową, wg PN-8S/B-04481 [116]. W metodzie tej badania należy wykonać na minimum 5 próbkach w edometrze (rys. 6.10). Na jednej próbce wcześniej wykonuje się badania przybliżonej wartości ciśnienia pęcznienia, a następnie wykonuje się badania miarodajnej wartości ciśnienia pęcznienia.
Badanie przybliżonej wartości ciśnienia pęcznienia polega na poddaniu umieszczonej w edometrze próbce gruntu ciśnieniu 50 kPa, a następnie doprowadzeniu przez dolny filtr wody i bezpośrednio po tym wykonaniu odczytu na czujniku. Następny odczyt wykonuje się po upływie 10 min. Jeśli wysokość próbki wzrośnie o więcej niż 0,05 mm, zwiększa się ciśnienie do 100 kPa, odczytując jednocześnie wskazania czujnika. Zwiększenie ciśnienia, za każdym razem dwukrotnie, prowadzi się do momentu, w którym przyrost wysokości próbki po 10 minutach od przyłożenia ciśnienia będzie mniejszy niż 0,05 mm. Od tego momentu zmniejsza się ciśnienie do 25 kPa, wartościami takimi jak przy jego zwiększaniu, przedłużając czas każdorazowych odczytów na czujnikach do 30 min. Za przybliżoną wartość ciśnienia pęcznienia przyjmuje się średnią arytmetyczną wartość ostatnio wywartego ciśnienia, przy którym próbka jeszcze pęczniała, i pierwszego ciśnienia, przy którym próbka wykazywała zmniejszenie wysokości — osiadanie.
W celu uzyskania miarodajnej wartości ciśnienia pęcznienia, należy wykonać dodatkowe badania na czterech próbkach, poddając dwie z nich ciśnieniu większemu od przybliżonego ciśnienia pęcznienia, a dwie niższemu. Dzięki temu dwie pierwsze powinny wykazywać osiadanie, a dwie pozostałe — pęcznienie gruntu. Badania odkształceń należy prowadzić aż do uzyskania umownej stabilizacji zmiany wysokości.
Miarodajną wartość ciśnienia pęcznienia określa się z wykresu. Na osi pionowej odkłada się zmiany wysokości badanych próbek Ah, a na osi poziomej wartości ciśnienia wywieranego na próbkę i przez naniesione punkty przeprowadza się krzywą, której przecięcie się z osią poziomą (Ah = 0) wyznacza wartość ciśnienia pęcznienia. Przykład wykresu służącego do takiego badania podano na rys. 7.4.
Przy dokładnych pomiarach ciśnienia pęcznienia w edometrach (z wyjątkiem pływają­cych) należy uwzględnić siłę tarcia pomiędzy próbką a wewnętrzną powierzchnią pierścienia. Pomiaru siły tarcia dokonuje się, mierząc wartość siły niezbędnej

(…)

…).
Wskaźnik pęcznienia V i ciśnienie pęcznienia Pc decydują o przydatności gruntów -joistych na uszczelnienia mineralne składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych tgaz na uszczelnienia zapór ziemnych.
Znajomość wskaźników pęcznienia i ciśnienia pęcznienia gruntów zalegających w podłożu budowli pozwala też ocenić jak grunt będzie zachowywał się pod wpływem zawilgocenia lub wysuszenia (np. po zalaniu…
…).
Wskaźnik pęcznienia V i ciśnienie pęcznienia Pc decydują o przydatności gruntów -joistych na uszczelnienia mineralne składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych tgaz na uszczelnienia zapór ziemnych.
Znajomość wskaźników pęcznienia i ciśnienia pęcznienia gruntów zalegających w podłożu budowli pozwala też ocenić jak grunt będzie zachowywał się pod wpływem zawilgocenia lub wysuszenia (np. po zalaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz