Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów - omówienie - zbrojenie gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów - omówienie - zbrojenie gruntów - strona 1 Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów - omówienie - zbrojenie gruntów - strona 2 Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów - omówienie - zbrojenie gruntów - strona 3

Fragment notatki:

Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów
1. wymiana gruntów
płytka i głeboka
2. konsolidacja wstępna
przeciążenie, nasypy przeciążające, zbiorniki wodne, podciśnienie;
drenaż pionowy, dreny piaskowe lub taśmowe;
elektroosmoza.
3. zagęszczanie głębokie
wibroflotacja – zageszczanie
za
pomocą
wibratorów, wymiana gruntów połączona z
wibrowaniem;
wibracja wgłebna – wybuchy, konsolidacja dynamiczna
(zageszczanie udarowe), zageszczanie przez wprowadzanie pali, wgłebne mieszanie gruntów.
4. zeskalenie gruntów
• zastrzyki cementowe i bentonitowe;
• zastrzyki chemiczne;
• zastrzyki wapienne;
• elektrokineza;
• zastrzyki ciśnieniowe;
• mieszanie qruntów z wprowadzaniem różnych składników.
5. stabilizacja gruntów
• qłeboka: kolumny wapienne i wapienno-qipsowe, stabilizacja wypełnienia, usuniecie qruntu
naturalneqo i wypełnienie stabilizowanym;
• termiczna: zamrażanie, spiekanie (wyżarzanie) qruntu;
• wibracja wqłebna – wybuchy, konsolidacja dynamiczna (zaqeszczanie udarowe), zaqeszczanie
przez wprowadzanie pali, wqłebne mieszanie qruntów.
6. zbrojenie gruntów
•kolumny wapienne i żwirowe – wibrowane i rurowe,
•qwoździowanie qruntów, pale-korzenie,
•zbrojenie taśmami, membranami, włókniną.
Etapy wzmacniania gruntu
• etap wstepny,
• w trakcie budowy,
• w czasie przebudowy.
Metody wzmacniania powinny minimalizować zjawisko osiadania, co decyduje o stateczności
układu budowla-podłoże qruntowe. Zaleca sie taki wybór metody wzmacniającej, której
zastosowanie zapewni zmniejszenie osiadania o wiecej niż 50%
Wiele stosowanych metod traci uzasadnienie ekonomiczne, qdy próbuje sie zredukować osiadania o
wiecej niż 80%.
Grunty niepewne
Grunty niepewne – to przede wszystkim grunty spoiste, ktore ze względu na
charakterystyczną budowę minerałow ilastych zachowują się rożnie w zetknięciu z wodą.
Niektore z nich nie ulegają znacznym zmianom, inne rozmakają w błotnistą masę, a jeszcze
inne ulegają znacznemu pęcznieniu.
Lessy – w stanie suchym są dość zwartym gruntem i maja znaczną wytrzymałość, po
zamoczeniu less łatwo ulega rozmyciu, natomiast zamoczony pod fundamentami
ulega dużym osiadaniom.
Iły – utwory ściśliwe, wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem zawilgocenia mogą
wykazywać duże pęcznienie, prowadzące do dużych uszkodzen obiektow, natomiast
przy wysuszeniu duży skurcz.
Gliny – grunty utworzone wskutek wietrzenia skały pierwotnej, składające się z
cząstek iłowych oraz okruchow nie zwietrzałej skały
Wymiana gruntu
stosuje się ją w przypadku gruntow spoistych – iłow i glin w stanie miękkoplastycznym lub
płynnym. Warstwy gruntu słabego zastępuje się warstwą dobrze zagęszczonego piasku lub
żwiru.
Obciążeniawstępne
stosuje się w przypadku gruntow spoistych nieskonsolidowanych. Metoda polega na usypaniu na
miejscu przyszłej budowy nasypu ziemnego lub ułożeniu innego materiału. Pod wpływem ciężaru
nasypu następuje konsolidacja gruntu - grunt osiada, a tym samym zagęszcza się i odpowiednio
wzmacnia. Po zakonczeniu osiadania nasyp usuwa się, a na jego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz