Geotechnika - strona 2

Obciążanie i odciążanie ośrodka gruntowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Obciążanie i odciążanie ośrodka gruntowego Ogólnie, odkształcenie gruntu na skutek obciążeń, jest sumą odkształceń trwałych i sprężystych. W przypadku mało przepuszczalnych gruntów wyciskanie wody z porów gruntu wymaga dłuższego czasu i dlatego grunty spoiste znacznie wolniej osiadają niż grunt...

Osuwiska - omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Osuwiska Powstają w wyniku działania siły ciężkości, gdy zostaje przekroczona równowaga pomiędzy naprężeniami ścinającymi a oporem gruntu lub skały na ścinanie. Powstaje w gruntach i w skałach, również na skutek działalności górniczej. Przyczyny osuwisk naturalnych ⇒ Upad warstw gruntowych lub...

Płyta sztywna do badań podatności gruntu na odkształcenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Płyta sztywna do badań podatności gruntu na odkształcenia Badanie prowadzone jest na dnie otworów badawczych. Próbne obciążenie pozwala na określenie zależności pomiędzy naprężeniem a odkształceniem. Badania te powinny być połączone z badaniami laboratoryjnymi próbek gruntu. Do badań stosuje si...

Presjometry - omówienie zagadnienia - PBP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Presjometry - rodzaje 1. PBP – pre-bored pressumeter („ze wstępnym wierceniem”) - opuszczanie sondy w uprzednio wykonanym otworze wiertniczym. Metoda najprostsza, ale najmniej dokładna. 2. FDP – full displacement pressuremeter („zagłę...

Sondy CPT i CPTU - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

Sondy CPT i CPTU Cone Penetration Test - Sondy automatyczne do bezpośredniego i ciągłego pomiaru oporu ścinania gruntu Zastosowania pomiarow: Jest to sonda samojeżdżąca lub przewożona jest na przyczepie. Może być zintegrowana z samochodem ciężarowym np. Jelcz. Może współpracować z innymi sonda...

Spójność gruntu - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

Spójność gruntu Spójnosć, czyli kohezja, jest to opór gruntu stawiany siłom zewnetrznym, a wywołany wzajemnym przyciaganiem czastek składowych gruntu (siłami molekularnego przyciagania). Spowodowana jest ona scisłym wzajemnym przyleganiem ziare...

Analiza sitowa - sprawozdanie cz. 2

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2702

Budownictwo IV Grupa III Pelczar Jaromir Ćwiczenie nr D Temat: Analiza sitowa Cel ćwiczenia : Analiza granulometryczna inaczej zwana metodą sitową pozwala na wyznaczenie procentowej zawartości występujących w gruncie frakcji . Na jej podstawie wykreślona zostanie

Analiza sitowa - sprawozdanie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1792

Charakterystyczne parametry własności mechanicznych Ściśliwość gruntu jest to zdolność gruntu do zmniejszania swej objętości pod wpływem obciążenia. Miarą ściśliwości są moduły ściśliwości, choć zakładając przypadki wszechstronnego równomiern...

Charakterystyka stabilizacji i wzmacniania gruntów

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Wzmacnianie gruntów Nie każdy grunt rodzimy nadaje się jako podłoże w budownictwie. Od podłoża gruntowego wymagana jest przede wszystkim odpowiednia nośność oraz odporność na zmiany nośności podczas zawilgocenia lub zamarzania. Stabilizacja gruntów stosowanie odpowiednich metod trwałego wzmocn...

Dylatometry - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

Dylatometr Marchetti’ego (DMT) Urządzenie do badań odkształcalności (moduł ściśliwości M), wytrzymałości na ścinanie, parametrów prekonsolidacji (OCR, ’p) i współczynnika parcia bocznego K0. Badanie wykonuje się poprzez pomiar ciśnień...