Geotechnika - strona 3

Geosyntetyki - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Geosyntetyki 1. Geotekstylia • Geowłokniny • Geotkaniny 2.Geosi atki • jednokierunkowe • dwukierunkowe Geosyntetyki spełniają takie funkcje jak: zbrojenie gruntu, drenaż, filtracja, separacja, ochrona przed sufozją i kolmatacją, uszczeln...

Geotechnika - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Geotechnika jest nauką o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. ...

Metoda bezpośrednia A - badania labolatoryjne

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Metoda bezpośrednia A Badania laboratoryjne: • Bezposrednie scinanie (grunty sypkie i slabospoiste) • Tr6joosiowe sciskanie (grunty spoiste) Bezposrednie scinanie: Wyznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji wymaga wyznaczenia wytrzymalosci na scinanie przy trzech r6inych napręieniach norm...

Metody określania wartości parametrów geotechnicznych

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2170

Metody określania wartości parametrów geotechnicznych (wg normy PN81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.) 1. bezpośrednie oznaczenie wszystkich niezbędnych wielkości na podstawie badań polowych lub laboratoryjnych przy zachowaniu o...

Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Metody wzmacniania i stabilizacji gruntów 1. wymiana gruntów płytka i głeboka 2. konsolidacja wstępna przeciążenie, nasypy przeciążające, zbiorniki wodne, podciśnienie; drenaż pionowy, dreny piaskowe lub taśmowe; elektroosmoza. 3. zagę...

Osuwiska - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Osuwiska Powstają w wyniku działania siły ciężkości, gdy zostaje przekroczona równowaga pomiędzy naprężeniami ścinającymi a oporem gruntu lub skały na ścinanie. Powstaje w gruntach i w skałach, również na skutek działalności górniczej. Przyczyny osuwisk naturalnych ⇒ Upad warstw gruntowych lub...

Płyta sztywna do badań podatności gruntu na odkształcenia - badanie...

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

Płyta sztywna do badań podatności gruntu na odkształcenia Badanie prowadzone jest na dnie otworów badawczych. Próbne obciążenie pozwala na określenie zależności pomiędzy naprężeniem a odkształceniem. Badania te powinny być połączone z badaniami laboratoryjnymi próbek gruntu. Do badań stosuje si...

Presjometry - omówienie zagadnienia

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Presjometry - rodzaje 1. PBP – pre-bored pressumeter („ze wstępnym wierceniem”) - opuszczanie sondy w uprzednio wykonanym otworze wiertniczym. Metoda najprostsza, ale najmniej dokładna. 2. FDP – full displacement pressuremeter („zagłę...

Spójność gruntu - omówienie zagadnienia

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2289

Spójność gruntu Spójnosć, czyli kohezja, jest to opór gruntu stawiany siłom zewnetrznym, a wywołany wzajemnym przyciaganiem czastek składowych gruntu (siłami molekularnego przyciagania). Spowodowana jest ona scisłym wzajemnym przyleganiem ziare...

Geologia złóż - odpowiedzi na pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1610

GEOLOGIA ZŁÓŻ : O złożu mówimy, gdy występują: odpowiednia wielko ś ć zasobów odpowiednia jako ś ć kopaliny odpowiednie warunki wyst ę powania ekonomiczne uzasadnienie eksploatacji 2. Składnik u ż yteczny - składnik kopaliny (minerał), będący przedmiotem zainteresowania górniczego Składnik nieu ż y...