Geotechnika - strona 4

Budowa zloża

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247

  - 1 -  Budowa zło Ŝ a  1.  Forma złó Ŝ   (geometryczne rozmieszczenie składnika uŜytecznego)    1) IZOMETRYCZNE    Pnie (sztoki, diapiry)  Sztokwerki    charakterystyczne m.in. dla niektórych złóŜ soli kamiennych, potasowo- magnezowych oraz dla skał magmowych    ZłoŜa rud metali  Gniazda  Kieszen...

Wyznaczanie elementów zalegania warstwy geologicznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 588
Wyświetleń: 6811

Wyznaczanie elementów zalegania warstwy geologicznej 1. Znalezienie i zaznaczenie punktów węzłowatych na mapie w skali 1:5000 na linii intersekcyjnej T-J 2. Wyznaczenie linii biegu ( przeprowadzenie prostych przechodzących przez punkty węzłowe

Podstawy geotechniki i geologii złóż

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3059

Podstawy geotechniki i geologii złóż Ćwiczenie 3 i 4 . Wyznaczanie elementów zalegania warstw. 1. Informacje dotyczące tematów indywidualnych. 2 osobowe zespoły 2 tygodnie na realizację tematów Oceniana poprawność i staranność wykonania tem...

Geologia złóż - przykładowe pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

  GEOLOGIA ZŁÓś    1. Jakie kryteria musi spełniać nagromadzenie surowca mineralnego, Ŝeby moŜna nazwać go ZŁOśEM  2. Wyjaśnij krótko pojęcie: składnik uŜyteczny // nieuŜyteczny.  3. Co oznacza pojęcie: FORMA ZŁOśA // BUDOWA TEKTONICZNA ZŁOśA // BUDOWA GEOLOGICZNA  ZŁOśA // BUDOWA WEWNĘTRZNA ZŁOśA ...

Podstawy geotechniki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1190

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 6: Elementy zalegania warstw Bieg warstwy Upad  warstwy Kąt upadu Symbol biegu i upadu Opis elementów zalegania warstwy Wyznaczanie linii intersekcyjnej na podstawie  jednego pomiaru Wyznaczanie linii intersekcyjnej na podstawie jednego pomiaru Wyznaczan...

Podstawy geotechniki i geologii złóż - Gruntoznawstwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2044

Podstawy Geotechniki i  Geologii ZłóŜ I rok, kierunek Geodezja i Kartografia Prowadzący:  Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Wodyński Dr inŜ. Tomasz Stoch 1. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne • Czego dotyczy przedmiot? • Literatura przedmiotu • Uczęszczanie na zajęcia • Warunki zaliczenia przedmiotu C...

Podstawy geotechniki i geologii złóż - Surowiec mineralny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 2: Forma występowania i budowa  złoŜa Pojęcia 1. Surowiec mineralny  (kopalina uŜyteczna) – minerał lub zespół minerałów powstały w wyniku określonych  procesów geologicznych i nadający się do  praktycznego wykorzystania. 2. Składnik u Ŝ yteczny  – skład...

Podstawy geotechniki i geologii złóż - Poszukiwanie i rozpoznawanie zł...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 3: Poszukiwanie, rozpoznawanie i  dokumentowanie złóŜ Poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ POSZUKIWANIEM  jest wykonywanie prac  geologicznych w celu odkrycia i wstępnego  udokumentowania zasobów złóŜ kopalin  lub wód podziemnych Wszystkie prace wykonywane ...

Podstawy geotechniki i geologii złóż - Dokumentacja geologiczna złoża ...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 4: Dokumentacja geologiczna złoŜa Treść i forma dokumentacji geologicznej złoŜa Wyniki prowadzonych prac rozpoznawczych zakończone oszacowaniem  zasobów ujmuje się w formie opracowania zwanego  dokumentacj ą geologiczn ą  zło Ŝ a. Powinna ona zawierać da...

Podstawy geotechniki i geologii złóż - Mapy górniczo-geologiczne ...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 5: Mapy górniczo-geologiczne Kartowanie geologiczne Kartowanie geologiczne złoŜa W praktyce kopalnianej sporządza się wiele dokumentów  kartograficznych dokumentujących zaleganie złoŜa,  zjawiska geologiczne występujące w złoŜu oraz postęp  jego eksploat...