Geotechnika - strona 5

Stateczność skarpy - zadanie

 • dr inż Marcin Cudny
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4270

Zadanie z obliczenia stateczności skarpy zapory ziemnej, wyznaczanie stateczności skarpy przy użyciu metody felleniusa. Do tego przedstawione zostały wyniki obliczenia stateczności z programu Konstruktor. Dokument ma 7 stron i zawiera element...

Opracowanie pytań z geotechniki (inż)

 • Politechnika Gdańska
 • Geotechnika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2310

in. takie jak: badania geotechniczne, wody podziemne, filtracja w grumtach, rodzaje budowli morskich, rodzaje budowli wodnych, badania geosystemów, parametry geotechniczne, ścianki szczelne i szczelinowe, grodze, odwodnienie wykopów budowlanych, drenże poziome, konsolidacja podłoża, parcie i odpór ...

Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budo...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511

Inżyniersko geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski Wprowadzenie Z punktu widzenia inżynierskiego ważny jest podział skał i gruntów według ich genezy. Skały i grunty kształtowały się w różnych warunkach geologicznych i pod wpływem różnych czynników. Dlatego też ich...

Kryteria granicznego stanu ścinania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Kryteria granicznego stanu ścinania W teorii Coulomba-Mohra graniczny stan ścinania określa warunek |r| = tf przy zało­żeniu, że składowe naprężenia r, cT rozpatruje się w płaszczyźnie ich najniekorzystniejszego działania. W celu określenia momentu ścięcia stosuje się najczęściej następujące kryter...

Kryteria wysadzinowości gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

Kryteria wysadzinowości gruntów Kryteria wysadzinowości gruntów zależą od właściwości fizycznych gruntów. Spośród wielu najbardziej znane są: Kryterium Casagrande'a (1934 r.), wg którego zalicza się do wysadzinowych grunty bardzo różnoziarniste (U 15), które zawierają więcej niż 3% cząstek mniejs...

Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości Laboratoryjne badanie ściśliwości gruntu prowadzi się na próbkach NNS (grunty rodzime) lub NS (grunty nasypowe) poddanych w edometrze (rys. 6.10) jednoosiowemu ściskaniu w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności (przeważnie przy stop­nio...

Makroskopowe rozpoznawanie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1505

Makroskopowe rozpoznawanie gruntu Analiza makroskopowa polega na oznaczeniu nazwy gruntu i ocenie jego właściwości bez posługiwania się skomplikowanymi przyrządami laboratoryjnymi, jedynie na pod­stawie rozpoznania wzrokowego (bez mikroskopu) i za pomocą najprostszych sposobów i środków dostępnych ...

Metody badań w aparacie trójosiowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Metody badań w aparacie trójosiowym Badania w aparacie trójosiowego ściskania, szczególnie w budownictwie wodnym, przeprowadza się wg jednej z trzech niżej podanych metod, różniących się sposobem obciążania i odwadniania (drenowania) próbki [2, 3, 12, 20, 28, 55, 92]: Metoda Q (quick) lub Uli (unc...