Metody badań w aparacie trójosiowym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań w aparacie trójosiowym - wykład - strona 1 Metody badań w aparacie trójosiowym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Metody badań w aparacie trójosiowym
Badania w aparacie trójosiowego ściskania, szczególnie w budownictwie wodnym, przeprowadza się wg jednej z trzech niżej podanych metod, różniących się sposobem obciążania i odwadniania (drenowania) próbki [2, 3, 12, 20, 28, 55, 92]:
Metoda Q (quick) lub Uli (unconsolidated undrained) — ścinanie szybkie bez konsolidacji, bez odpływu.
Badanie próbek gruntu odbywa się bez wstępnej konsolidacji i bez odpływu wody w czasie ścinania; zawartość wody w próbce jest utrzymywana przez cały czas badania bez zmian. Metodę tę stosuje się do budowli posadowionej na podłożu małoprzepuszczałnym (k u. Wskazane jest jednak w czasie ścinania prowadzenie pomiarów ciśnienia wody w porach.
Metoda R (rapid) lub CU (consolidated undrained) — ścinanie szybkie po wstępnej konsolidacji, bez odpływu. Badanie próbek gruntu odbywa się po ich wstępnej konsolidacji bez odpływu wody w czasie ścinania. Metodę tę stosuje się, gdy obciążenia użytkowe stanowią 30-70% obciążeń całkowitych przekazywanych przez budowlę. Konsolidacja próbek odbywa się na ogół przy obciążeniu izo­tropowym. W praktyce warunki takie zdarzają się, gdy np. po powolnym wznoszeniu budowli wprowadza się obciążenie zmienne w stosunkowo krótkim czasie. W budownictwie wodnym warunki takie odpowiadają przypadkowi, w którym grunt w nasypie zapory w czasie eksploatacji będzie skonsolidowany, a następnie nastąpi szybkie obniżenie zwierciadła wody w zbiorniku lub po pierwszym napełnieniu zbiornika, gdy grunt w skarpach zapory pod obciążeniem wywołanym spiętrzeniem nie został jeszcze skonsolidowany. W czasie ścinania prowadzi się pomiar ciśnienia wody w porach gruntu u. Parametry wytrzymałoś­ciowe interpretuje się jako wielkości pozorne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz