Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie.
1. Wstęp teoretyczny:
Wytrzymałością nazywa się zdolność przeciwstawiania się ośrodku gruntowego
obciążeniom niszczącym. Miarą tej zdolności jest wytrzymałość na ścinanie.
Ścinanie gruntu następuje wzdłuż pewnych powierzchni zwanych powierzchniami poślizgu pod wpływem działających na tej powierzchni naprężeń stycznych τ. Po ścięciu następuje poślizg pewniej części gruntu w stosunku do pozostałej.
W każdym przypadku warunkiem ścięcia i poślizgu jest osiągnięcie przez naprężenia styczne τ wielkości oporu gruntu na ścinanie τf.
Z prawa Coulomba:
Gdzie:
f - wytrzymałość na ścinanie; σn - naprężenia normalne do płaszczyzny ścinania;  - kąt tarcia wewnętrznego; c - kohezja (spójność gruntu).
Interpretacja graficzna prawa Coulomba, proste Coulomba:
Wartości te można wyznaczać dwiema metodami: - w aparacie bezpośredniego ścinania (aparacie skrzynkowym), - w aparacie trójosiowego ściskania. 2. Analiza makroskopowa próbki
Na podstawie analizy makroskopowej ustalono, że badana próbka to glina piaszczysta. Norma PN-81/B-03020 podaje poniższe wartości kątów tarcia wewnętrznego oraz kohezji dla glin oraz glin zwięzłych:
Rodzaj gruntu
Nazwa Cechy
Stan gruntów
Twardo-plastyczne
Plastyczna
Miękkoplastyczny
Mineralny
rodzimy
Grupa B-
Średnio spoiste , , Grupa A-
Zwięzłe
, , Cu kPa
Cu kPa
21-16
37-26
17-13
47-35
16-12
26-18
13-9
35-28
12-7
18-11
9-5
26-17
3. Opis badania: a) w aparacie skrzynkowym:
Aparat składa się z metalowej skrzynki podzielonej poziomo na duże części, które mogą się przesuwać względem siebie. Próbkę gruntu (w naszym doświadczeniu próbka ma wymiary 60 x 60 x 40 mm) z zazębionymi płytkami oporowymi umieszcza się w skrzynce, a następnie obciąża siłą pionową Q i ścina w skutek przesuwu względem siebie części skrzynki pod wpływem poziomej siły T. Maksymalna siła T

(…)

… trójosiowego ściskania:
Schemat aparatu trójosiowego ściskania:
1-póbka gruntu,
2-osłona gumowa,
3a,b-filtry(dolny i górny),
4a,b-przewody drenujące,
5-czujniki elektroniczne do pomiaru ciśnienia porowego wody,
6-komora wodna,
7-doprowadzenie wody,
8-manometr do pomiaru ciśnienia wody w komorze,
9-pompa do zadawania ciśnienia w komorze,
10-tłok,
11-dynamometr,
12-czujnik,
13-czujnik dynamometru,
14-klosz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz