Analiza sitowa - sprawozdanie - Budownictwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sitowa - sprawozdanie - Budownictwo - strona 1 Analiza sitowa - sprawozdanie - Budownictwo - strona 2 Analiza sitowa - sprawozdanie - Budownictwo - strona 3

Fragment notatki:

Budownictwo IV
Grupa III
Pelczar Jaromir
Ćwiczenie nr D
Temat: Analiza sitowa
Cel ćwiczenia :
Analiza granulometryczna inaczej zwana metodą sitową pozwala na wyznaczenie
procentowej zawartości występujących w gruncie frakcji . Na jej podstawie wykreślona
zostanie krzywa uziarnienia oraz ustalimy rodzaj i nazwę badanego gruntu. W badaniu
wykorzystamy kuplet sit o wymiarach oczek [mm];
40
25
10
2
1
0,8
0,5
0,2
0,1
0,063
Wykonanie:
Pobrana do analizy próbka gruntu została poddana suszeniu do stałej masy w
temperaturze 105-110 C.
Następnie pobrany do badania grunt został przez nas podzielony na cztery próbki o
następujących masach:
 Próbka pierwsza o masie 802,77 [g]
 Próbka druga o masie 820,48 [g]
 Próbka trzecia o masie 829,10 [g]
 Próbka czwarta o masie 812,61 [g]
Tak przygotowane próbki zostały kolejno zasypane do zestawu sit, uprzednio
zważonych i ułożonych w odpowiedniej kolejności na wstrząsarce.
W kolejnej fazie doświadczenia próbka badanego gruntu została poddana przesianiu
na wstrząsarce w czasie około 5 minut.
Po zakończeniu tego procesu każde sito zostało zważone, z dokładnością 0,01 [g] na
wadze, w celu określenia wagowej pozostałości frakcji badanego gruntu na poszczególnych
sitach zestawu. Pozwoliło to na określeni procentowej zawartości poszczególnych frakcji w
stosunku do całkowitej masy badanej próbki.
Zawartość poszczególnych frakcji Zi należy obliczyć ze wzoru:
Zi 
gdzie:
mi
 100%
ms
mi – masa frakcji gruntu pozostałego na sicie [g]
ms – masa szkieletu gruntowego [g]
1
Wyniki ważeń i zawartości procentowych dla poszczególnych frakcji
gruntu zostały zestawione w tabelach dla prób I, II, III i IV .
PRÓBKA I
Sito
[mm]
Masa sit
[g]
Masa sit po przesianiu
[g]
Zawartość frakcji
[%]
Próbka I
40
481,12
481,12
0,00
25
552,30
640,86
10
2
270,85
278,13
319,26
716,04
1
0,8
274,07
272,87
342,94
293,28
0,5
0,2
0,1
0,063


(…)

…Budownictwo IV
Grupa III
Pelczar Jaromir
Ćwiczenie nr D
Temat: Analiza sitowa
Cel ćwiczenia :
Analiza granulometryczna inaczej zwana metodą sitową pozwala na wyznaczenie
procentowej zawartości występujących w gruncie frakcji . Na jej podstawie wykreślona
zostanie krzywa uziarnienia oraz ustalimy rodzaj i nazwę badanego gruntu. W badaniu
wykorzystamy kuplet sit o wymiarach oczek [mm];
40
25
10
2
1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz