Metoda bezpośrednia A

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda bezpośrednia A - strona 1 Metoda bezpośrednia A - strona 2 Metoda bezpośrednia A - strona 3

Fragment notatki:

Metoda bezpośrednia A
Badania laboratoryjne:
• Bezposrednie scinanie (grunty sypkie i slabospoiste)
• Tr6joosiowe sciskanie (grunty spoiste)
Bezposrednie scinanie:
Wyznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji wymaga wyznaczenia wytrzymalosci na scinanie przy
trzech r6inych napręieniach normalnych. Otrzymuje się pary napręień - .
Tr6josiowe sciskanie:
Wyznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji wymaga zniszczenia pr6bki przy trzech r6inych
napręieniach normalnych - pionowym i ok6lnych. Otrzymuje się pary napręień gl6wnych
Badania laboratoryjne
1. Metoda bezposredniego scinania - oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i sp6jnosci gruntu,
Polowa sonda obrotowa (FVT) – Field Vane Test
Badanie sondą obrotową ma podstawowe zastosowanie do określenia wytrzymałości gruntu na
ścinanie bez odpływu. W sondach tych istnieje również możliwość określenia wrażliwości
strukturalnej gruntu. Badanie polega na obracaniu końcówki składającej się z 4 skrzydełek w
gruncie na żądanej głębokości. Obrót krzyżaka powinien być wystarczająco duży.
Można zaobserwować wzrost wytrzymałości na ścinanie bardzo dobrze widoczny na głębokości 1.50 –
2.00m. Spowodowane jest to zmianą wilgotności na tej głębokości o prawie 5%. Przy dalszym głębieniu
otworu wilgotność przyjmuje stała wartość. Mimo to wytrzymałość również pozostaje na stałym
poziomie, a nawet na głębokości 4. 00m spada o prawie 10kPa.
Procentowe różnice wyznaczonych parametrów wytrzymałościowych w metodzie A podczas
badań
W przypadku piasków początkowa duża różnica spowodowana jest brakiem wyznaczonej kohezji w
badaniach polowych, oraz dużą wilgotnością do głębokości 1,10m, przy niskich naprężeniach.
W przypadku gruntów pylastych wytrzymałość na ścinanie była porównywalna, natomiast występują
duże różnice w wyznaczonych parametrach wytrzymałościowych. Duża zawartość piasku powodowała,
iż niedokładnie rozdzielono całkowitą wytrzymałość na kąt tarcia wewnętrznego i kohezję. Dodatkowo
nie powtórzono badań polowych.
W przypadku iłów wysokie różnice występują przy kohezji. Grunt jest prekonsolidowany, czego nie
uwzględniono w badaniach polowych. Dodatkowo występowały duże problemy z pobieraniem próbek
związane z dużą spójnością.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz