Charakterystyka stabilizacji i wzmacniania gruntów - grunt wzmocniony

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka stabilizacji i wzmacniania gruntów - grunt wzmocniony - strona 1 Charakterystyka stabilizacji i wzmacniania gruntów - grunt wzmocniony - strona 2 Charakterystyka stabilizacji i wzmacniania gruntów - grunt wzmocniony - strona 3

Fragment notatki:

Wzmacnianie gruntów
Nie każdy grunt rodzimy nadaje się jako podłoże w budownictwie. Od podłoża gruntowego
wymagana jest przede wszystkim odpowiednia nośność oraz odporność na zmiany nośności
podczas zawilgocenia lub zamarzania.
Stabilizacja gruntów
stosowanie odpowiednich metod trwałego wzmocnienia i utrwalenia gruntów dla celów
budowlanych.
Grunt wzmocniony
grunt naturalny wymieszany z tzw. warstwami polepszonymi o wyższych parametrach
strukturalnych, wytrzymałościowych i odkształceniowych lub zbrojonymi.
Grunt naturalny MUSI współpracować ze wzmocnionym.
Metody wzmacniania
• mechaniczne
• chemiczne
• fizyczno – chemiczne
• elektryczne
Nieodzownym elementem pomyślnego stosowania każdej z
odpowiednie
metod
stabilizacji
jest
zagęszczenie stabilizowanego gruntu.
• wzmacnianie bez stosowania materiałów dodatkowych; w przypadku gruntów ziarnistych
(piasek, żwir)zagęszczanie jest uzyskiwane przez ubijanie lub wibrowanie, natomiast w
przypadku gruntów spoistych (gliny , iły) – w wyniku wstępnego obciążaniagruntu nasypem lub
zastosowania próżni,co znacznie przyspiesza proces konsolidacji gruntu w stosunku do często
stosowanego systemu drenażu
• wzmacnianie z zastosowaniem materiałów dodatkowych; w słabsze warstwy gruntów są
wprowadzane wtrącenia z innego materiału, rozmieszczone w regularnej siatce; substancją
wypełniająca możebyć materiał suchy, niespoisty lub na bazie słabego betonu; wzmocniona
warstwa gruntu zachowuje się jak materiał kompozytowy o ulepszonych parametrach
Cel wzmacniania
• redukcja osiadania
• zwiększenie nośności
• zmniejszenie wodoprzepuszczalności
• zmiana odporności na obciążenia dynamiczne
• zredukowanie możliwości upłynnienia gruntu pod wpływem obciążeń dynamicznych (tiksotropia)
W
przypadku
każdego
rodzaju
wzmocnień gruntu weryfikowane
gruntu
specjaliści określają
indywidualnie
rozwiązania.
są badaniami i obliczeniami metodami numerycznymi.
Zasada wykonywania wzmacniania
Wzmacnianie gruntu polega na zmniejszaniu
objętości porów, czyli zwiększenie gęstości ośrodka, co osiąga się wskutek zagęszczania
lub wypełniania porów specjalnym materiałem. Objętość porów ma duży wpływ na właściwości
gruntu, zwłaszcza na jego wytrzymałość i ściśliwość. Skuteczność wzmacniania
zależy przede wszystkim od prędkości dyssypacji ciśnienia wody w porach.
Wzmacnianie i stabilizacja gruntów prowadzą do

zaqeszczenia ziaren, qdy czastki uleqaja przemieszczeniu wzqledem siebie, co prowadzi do
zmniejszenia objetości porów oraz wypierania z nich wody i qazu
• wprowadzenia w przestrzeń miedzyziarnowa materiałów lub zaczynów, co ogranicza pory
miedzyziarnowe na zasadzie kolmatacji lub właściwości wiażacych
Wybór metody wzmacniania zależyod:
D
celu przedsiewziecia i wymaganych parametrow nosnosci, sztywnosci, przepuszczalnosci i
scisliwosci
D
charakterystyki morfologicznej terenu, glebokosci prac i objetosci wzmacnianego gruntu
D
warunkow gruntowo-wodnych
D
rodzaju gruntu i jego wlasnosci poczatkowych
D
dostepnosci ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz