Źródło, Prawo Darcyego, współczynnik wodoprzepuszczalności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródło, Prawo Darcyego, współczynnik wodoprzepuszczalności - strona 1 Źródło, Prawo Darcyego, współczynnik wodoprzepuszczalności - strona 2

Fragment notatki:

Źródłem nazywamy naturalny samoczynny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na pow. terenu Źródła są przejawem naturalnego drenażu obszaru. Powstają tam gdzie zwierciadło wody podziemnej przecina się z pow. terenu. Najczęściej spotykamy je w dolinach. Siłą motoryczną wprawiającą wodę w ruch może być siła ciężkości (źródła grawitacyjne) lub ciśnienie pizometryczne (źródła artezyjskie) Z uwagi na rodzaj przewodów wyprowadzających wodę na pow. terenu wyróżniamy: a) warstwowe - odwadniają skały okruchowe, b)szczelinowe - woda wypływa szczelinami ze skał litych c) uskokowe - związane ze strefami uskoków, charakteryzują się często podwyższoną temp. i mineralizacją d) krasowe - powstają na obszarach krasowych, posiadają zmienną, często dużą wydajność. Prawo Darcy'ego problem filtracji wody przez ośrodek gruntowy. Wprowadził zależność Q =kIF gdzie Q ilość przepływającej wody k - współczynnik filtracji I - spadek hydrauliczny F powierzchnia przekroju v=Q/F wzór ten określa prędkość filtracji cieczy w przekroju F Dzieląc obie strony rów. wyjściowego otrzymujemy Q/F=kI a po podstawieniu v=kI Współczynnik wodoprzepuszczalności skał Woda poruszająca się w skale porusza się niezliczoną ilością porów i kanalików. Przy rozpatrywaniu ruchu wody przy wszelkiego rodzaju obliczeniach bierzemy pod uwagę cały przekrój warstwy wodonośnej z porami i szkieletem mineralnym włącznie. Aby uzyskać rzeczywiste wartości prędkości wprowadzono współczynnik filtracji k który zależy od rodzaju skały oraz w mniejszym stopniu od własności fizycznych wody k=v/I jeśli przyjmiemy I=1 to k=v (m/s, m/dobę cm/s). Istnieje kilka metod określania współ. filtracji. We wstępnej fazie stosuje się wzory empiryczne i uzyskuje się orientacyjne wyniki. Także orientacyjne wyniki dają badania lab. Najlepsze rezultaty dają bad. terenowe, prowadzone w naturalnych warunkach. Bad. te możemy podzielić: - bezpośrednie pomiary prędkości, -próbne pompowanie, - zalewanie studni i dołów chłonnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz