Własności hydrogeologiczne skał

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własności hydrogeologiczne skał - strona 1 Własności hydrogeologiczne skał - strona 2 Własności hydrogeologiczne skał - strona 3

Fragment notatki:

WŁASNOŚCI    HYDROGEOLOGICZNE    SKAŁ  -   objętość  wolnych  przestrzeni   w skałach  wskazuje na ilość wody jaką dana skała może magazynować; wymiar i kształt wolnych przestrzeni  określa przepuszczalność skały (zdolność do przepływu). Podstawową właściwością skał, dzięki  której możliwe jest występowanie i przepływ wody jest porowatość lub szczelinowatość.  Nie wszystkie skały mają jednakowe zdolności do akumulowania i przewodzenia wody. Zdolności  te zależą od hydrogeologicznych własności skał, do których należą: 1.Zdolność do gromadzenia wody  –wynika ona z istnienia w skale wolnych przestrzeni o różnym  kształcie i wielkości. Związane są z nią dwie cechy: porowatość i szczelinowatość 2.Zdolność do przewodzenia wody wolnej  (przepuszczalność hydrauliczna lub  wodoprzepuszczalność) – wynika z różnicy ciśnień a zależy od stopnia skomunikowania ze sobą  porów lub szczelin i wielkości wolnych przestrzeni (im są one większe tym lepsza  wodoprzepuszczalność).  Stopień przepuszczalności jest najczęściej określany jako objętość wody przepływająca w jednostce  czasu przez masyw skalny przy określonej różnicy ciśnień hydrostatycznych.  Miarą  przepuszczalności jest bardzo ważny parametr hydrogeologiczny –  współczynnik filtracji k. 3.Zdolność do pochłaniania wody przez skałę  (wodochłonność) 4.Zdolność do oddawania wody  (odsączalność) przez skałę nasyconą w wyniku siły grawitacji. Własności hydrogeologiczne skał mogą być: -pierwotne – wynikają z warunków powstawania ośrodka skalnego -wtórne – wynikają z późniejszych procesów działających na skałę POROWATOŚĆ  – występuje w luźnych skałach okruchowych i zależy od wymiaru i kształtu  ziaren, ich wzajemnego ułożenia i stopnia różno ziarnistości.  Może być pierwotna i wtórna.  czynniki decydujące o porowatości: - jednorodność uziarnienia – równo ziarniste mają większą      porowatość niż różno ziarniste - kształt ziaren - większa dla skały zbudowanej z ziaren okrągły niż z     ziaren ostro krawędzistych, płytkowych czy tabliczkowych - sposób ułożenia ziaren   - wiek osadów - piaski młode leżące blisko powierzchni ziemi mają     większą porowatość niż te leżące niżej, bo uległy kompakcji -     porowatość maleje wraz ze wzrostem głębokości - stopień scementowania ziaren - spoiwo wypełnia pory i powoduje    zmniejszenia ich objętości WSPÓŁCZYNNIK POROWATOŚCI [ n ] – stosunek objętości porów [Vp] do objętości całej skały  [ V ]           Vp n = ------- * 100 %    [ % ]

(…)

… z pustek biorących udział w przepływie
wody. Ilościowo wyraża się ona:
WSPÓŁCZYNNIKIEM POROWATOŚCI EFEKTYWNEJ (AKTYWNEJ)
[ ne ] - stosunek objętości porów biorących czynny udział w przepływie wody
[ Ve ] do objętości całkowitej skały [ V ]
Ve
n e = ------- * 100 % [%]
V
Pory w hydrogeologii dzielimy na:
• Nadkapilarne - o średnicy > 0,5 mm, w których zachodzi ruch wody wolnej pod wpływem sił
grawitacji…
… w wyniku wietrzenia fizycznego
Odprężeniowe – powstają na skutek zmian ciśnienia w górotworze
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ ( WODONOŚNOŚĆ ) - zdolność utworów skalnych do
gromadzenia, przewodzenia (przepuszczania) i oddawania wody wolnej.
Zależy od wielkości i ilości porów, kształtu ziarn skalnych , lepkości i temperatury wody.
Skały dzielimy na:
przepuszczalne - żwiry, piaski, pospółki, skały lite silnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz