Współczynnik wodoprzepuszczalności skał - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik wodoprzepuszczalności skał - omówienie  - strona 1 Współczynnik wodoprzepuszczalności skał - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Współczynnik wodoprzepuszczalności skał Woda poruszająca się w skale porusza się niezliczoną ilością porów i kanalików. Przy rozpatrywaniu ruchu wody przy wszelkiego rodzaju obliczeniach bierzemy pod uwagę cały przekrój warstwy wodonośnej z porami i szkieletem mineralnym włącznie. Aby uzyskać rzeczywiste wartości prędkości wprowadzono współczynnik filtracji k który zależy od rodzaju skały oraz w mniejszym stopniu od własności fizycznych wody k=v/I jeśli przyjmiemy I=1 to k=v (m/s, m/dobę cm/s). Istnieje kilka metod określania współ. filtracji. We wstępnej fazie stosuje się wzory empiryczne i uzyskuje się orientacyjne wyniki. Także orientacyjne wyniki dają badania lab. Najlepsze rezultaty dają bad. terenowe, prowadzone w naturalnych warunkach. Bad. te możemy podzielić: - bezpośrednie pomiary prędkości, -próbne pompowanie, - zalewanie studni i dołów chłonnych
Podział gruntówwedług Wiłuna
I) Rodzaj: żwir drobnoź ( 10-1: 10-3 k[m/s]) piasek grubo i drobnoź (10-3:10-4), piasek drobnoź (10-4:10-5) grunt: przepuszczalny II) piasek pylasty (10-5:10-6) less o strukturze nienaruszonej (10-5:10-6) less o strukturze naruszonej (10-7:10-9) inne pyły (10-6:10-8) grunt słabo przepuszczalny III) gliny (10-8:10-10) gliny ciężkie (10-9:10-11) iły (10-10:10-12) grunt nieprzepuszczalny. Spadek hydrauliczny jest to zwierciadło wody podziemnej najczęściej wykazuje pewne pochylenie świadczące o ruchu wody. Określa się go różnicą ciśnień na określonej drodze L a zatem I=(h1-h2)/L Z prawa Darcy'ego wynika iż I=v/k czyli spadek hyd. jest odwrotnie proporcjonalny do współczynnika filtracji k . Przy stałej pr. filtracji v im mniejsza będzie k, tym większe I tym b. stromo będzie układało się zwierciadło wody podziemnej Lej depresyjny tworzy się z chwilą rozpoczęcia eksploatacji wody, wokół ujęcia tworzy się obniżenie w zwierciadle wody w kształcie leja. elementy leja : R -promień leja S depresja r -promień studni H wysokość statecznego zwierciadła wody nad nieprzepuszczalną podstawą h - wysokość obniżonego zwierciadła.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz