Próbne pompowania w warunkach dopływu nieustalonego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próbne pompowania w warunkach dopływu nieustalonego - strona 1 Próbne pompowania w warunkach dopływu nieustalonego - strona 2

Fragment notatki:

PRÓBNE POMPOWANIA W WARUNKACH DOPŁYWU NIEUSTALONEGO:   charakter  ruchu  nieustalonego  ujawnia  się  podczas  próbnego pompowania ze stałym  wydatkiem, rozszerzaniem i pogłębianiem się leja  depresji.  Zachodzące  zmiany  zależą  przede  wszystkim od przewodnictwa   wodnego   warstwy  wodonośnej  i  jej  własności sprężystych   oraz  jej   rozprzestrzenienia.  Pomiary  podczas pompowania  wykonuje  się  w  piezometrze  umieszczonym w obrębie leja  depresji. Odległość  piezometru od eksploatowaniej studni w  przypadku  zwierciadła  swobodnego  nie powinna być mniejsza niż 1,5*miąższość   warstwy  wodonośnej,  ale  max.  100  metrów;  w przypadku  zwierciadła  napiętego  : 80 - 300 metrów.  Obserwacje stanu  wód  prowadzone są w ujętej jak i sąsiadujących warstwach wodonośnych.  Czas pompowania warstw nieograniczonych max. 100 godzin.  Opracowanie   wyników   przeprowadza   się   w   oparciu  o sporządzony  wykres zmian depresji w  czasie. Wykres przygotowuje się na siatce półlogarytmiczej lub bilogarytmicznej.  Podstawowymi schematami obliczeniowymi są: schemat Theis'a, Hantusha i Boultona.    Przebieg  procesu  eksploatacji  studni  można podzielić na trzy etapy:  1.dopływ  wód  do  studni  w  początkowym  okresie  w  warunkach sprężystych - schem. Theis'a  2.dopływ   wykazujący   częściową   stabilizację   przy  udziale przesączeń z sąsiednich warstw  wodonośnych - schem. Hantusha  3. dopływ     wód     z     całego     kompleksu     wodonośnego     w     warunkach   odsączania  grawitacyjnego - schem.Boultona. SCHEMAT THEIS'A  Założenia:  dopływ nieutalony; zmienne w czasie  s  i  R  przy Q = const.;   filtracja laminarna;    warstwa   wodonośna   o   zwierciadle   napiętym   ograniczona   od   stropu   i   spągu   utworami  nieprzepuszczalnymi , jednorodna k = const., o stałej miąższości;    studnia   zupełna   o   bardzo   małym   promieniu,   pompowanie   krótkotrwałe     powodujące  natychmiastowe obniżenie ciśnienia w warstwie wodonośnej  SCHEMAT HANTUSHA Założenia:   warstwa wodonośna o zwierciadle napiętym przykryta jest warstwą półprzepuszczalną ponad, którą  zalega warstwa wodonośna. Z niej woda przesącza się do eksploatowanej warstwy wodonośnej.  W  profilu   pionowym   może   wystąpić   dodatkowe   zasilanie   z   warstw   wodonośnych   położonych  poniżej filtra studni. Ilość wody pochodząca z przesączania jest stała i proporcjonalna do depresji w  studni. Kierunek przesączania zależy od rozkładu ciśnień w warstwach wodonośnych.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz