Ruchy cieczy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruchy cieczy-opracowanie - strona 1 Ruchy cieczy-opracowanie - strona 2 Ruchy cieczy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RUCH LAMINARNY - ma miejsce , gdy strugi są równoległe i nie wykazują drgań ( ruchów poprzecznych). Ma on miejsce przy niektórych prędkościach przepływu. Po przekroczeniu pewnej granicznej wartości liczbowej średniej prędkości przepływu, ruch laminarny zmienia swój charakter przechodząc w ruch przejściowy później ruch burzliwy - turbulentny.
RUCH TURBULENTNY - następuje po przekroczeniu pewnej prędkości średniej granicznej. Zostaje wówczas zakłócony regularny charakter ruchu. W tym ruchu występują zjawiska: wirowanie, pulsacja, mieszanie się oddzielnych strug cieczy. w porównaniu do prędkości przesączania wody w ruchu laminarnym prędkość w ruchu burzliwym zmienia się proporcjonalnie do ½ potęgi spadku hydraulicznego. W warunkach pośrednich gdy ruch wody podziemnej ma przejściową prędkość pomiędzy ruchem laminarnym i burzliwym, czyli zachodzi z prędkością krytyczną, należy stosować dla spadku hydraulicznego wykładnik potęgi pośredniej 2 /3 ;
V= k * J 2/3. Ruch burzliwy występuje w mocno szczelinowatych skałach oraz w skałach okruchowych, w bezpośrednim kontakcie ujęć widnych, przy dopływie wód do wyrobisk górniczych, kopalń przy wypływie wód o zwierciadle napiętym w źródle.
RUCH NIEUSTALONY - Ruch w którym choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (prędkość, napór, ciśnienie,...) jest nie tylko funkcja położenia ale także funkcja czasu - zmienia się w czasie
RUCH USTALONY- Ruch, w którym wielkości ruch charakteryzujące, takie jak prędkość, napór, ciśnienie,.. są funkcją położenia F(x,y,z) a nie zależą od czasu, nie zmieniają się w czasie w żadnym punkcie.
LINIA PRĄDU: Prędkość przesączania cząstki w ośrodku porowatym obliczyć możemy jako pochodną drogi względem czasu pomnożoną przez porowatość n. v= n (ds/dt) prędkości składowe wynoszą odpowiednio: Vx= n(dx/dt); Vy= n(dy/dt);
Vz= n( dz/dt) z równań wynika: dx/Vx=dt/n; dy/Vy=dt/n; dz/Vz= dt/n - są to równania różniczkowe torów cząstek cieczy, w których czas jest wielkością zmienną. Wobec wartości prawych stron równań wynika: dx/Vx(t,x,y,z)=dy/Vy(t,x,y,z)=dz/Vz (t,x,y,z)
Dla ruchu ustalonego tory cząstek pokrywają się z liniami prądu a równania linii prądu ma postać:
dx/Vx=dy/Vy=dz/Vz, stąd dla ruchu płaskiego
Vxdy-Vydx=0, wyrażenie to stanowi różniczkę zupełną jakiejś funkcji φ, która spełnia warunek:
Vx=δφ/δy Vy=- δφ/δx. Funkcja φ nazwana jest linią prądu. Po podstawieniu otrzymamy δφ/δx dx + δφ/δy dy = δφ = 0 z tego wynika, że φ (x.z)=const jest równaniem linii krzywych, linii prądu. Funkcja prądu ma tę właściwość, że dla wszystkich punktów danej linii prądu ma wartość stałą. ψ(x,y)= const - równanie linii ekwipotencjalnych. Linie prądu są trajektoriami ortoganalnymi linii ekwipotencjalnych, a funkcje ψ i φ są funkcjami harmonicznymi sprężonymi.


(…)

…/δn= φ co prowadzi do h+ Aδh/δn= F3(x,y,z,t).
Warunkami brzegowymi I rodzaju określa się przypadki: granice kontaktu wód powierzchniowych np. rzeki z wodami podziemnymi, jeżeli na tej granicy nie występują dodatkowe opory filtracyjne spowodowane np. kolmotacja brzegu; granicę kontaktu wody w studniach z warstwą wodonośną; swobodne zwierciadło wody podziemnej lub wysokość ciśnienia w naporowych…
… [L3T-1], [S] - macierz diagonalna zasobności [bezwymiarowa], A - pole obliczeniowe Schemat jednorodnej warstwy o zwierciadle napiętym: Jednorodna warstwa wodonośna (k = const, m = const) o zwierciadle napiętym i poziomym spągu . Schemat obliczeniowy studni; Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej lub linii ciśnień piezometrycznych…
… wodę, mierząc różnice jej poziomów w cylindrze i naczyniu dopływowym i ilość wody przepływającej w jednostce czasu. Na podstawie tych doświadczeń stwierdził, że objętościowe natężenie przepływu filtracyjnego, czyli ilość wody przechodzącej przez środowisko porowate w jednostce czasu jest proporcjonalne do spadku hydraulicznego i poprzecznego przekroju środowiska filtracyjnego i współczynnika filtracji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz