Odwodnienie wykopu budowlanego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienie wykopu budowlanego - strona 1 Odwodnienie wykopu budowlanego - strona 2 Odwodnienie wykopu budowlanego - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII NR  5 Temat:    Odwodnienie wykopu budowlanego 1. CZĘŚĆ  TEORETYCZNA 1.1. Ustalenie współczynnika filtracji Jest   to   ważny   element   obliczeń,   wymagający   wnikliwej   analizy   archiwalnych  materiałów hydrogeologicznych. W uzasadnionych wypadkach wykonuje się próbne  pompowanie w celu właściwego określenia współczynnika filtracji. W danych do projektu podano współczynnik filtracji k=0,00038 m/s. 1.2. Określenie wielkości depresji Określając   głębokość   obniżenia   zwierciadła   wody   należy   założyć,   że   w  najniekorzystniejszym punkcie odwadnianej powierzchni zwierciadło wody powinno  być obniżone o 0,5 m poniżej dna wykopu. Rozpatrywany wykop posiada poziome  dno, więc zwierciadło wody należy obniżyć o 0,5 m względem rzędnej dna wykopu. Zwierciadło   wód   podziemnych   jest   zwierciadłem   swobodnym,   zatem   nie   jest  konieczne sprawdzenie stateczności dna wykopu. poziom terenu zwierciadło swobodne zwierciadło obniżone o 0,5 m ponad rzędną dna wykopu 1.3. Obliczenie ilości wody Jeżeli stosunek długości wykopu do jego szerokości  10 B L  to wykop traktujemy jako  rów. Jeżeli kształt rowu jest prostokątem o  10

(…)

… . W metodzie wielkiej studni dopływ wody do wykopu
Sprawdzono stosunek
B
określają te same wzory, które są stosowane dla otworów wiertniczych, z tym że
występujący w mianowniku promień leja depresyjnego liczony od środka wykopu
należy powiększyć o promień zastępczy wielkiej studni x.
L
F
Gdy ≤ 2 to x =
, gdzie F to powierzchnia wykopu równa L ⋅ B .
B
π
Zatem promień leja depresyjnego liczony od środka wykopu powiększony o promień
zastępczy wielkiej studni wynosi R0 = R + x .
Dopływ do wykopu dla wód o swobodnym zwierciadle wynosi Q = 1,36 ⋅
k ⋅ (H 2 − h 2 )
lg R0 − lg x
1.4. Wstępne określenie wymiarów, ilości i rozstawu studzien
k
.
15
Jednostkowa zdolność przepustowa otworu studziennego (przepustowość jednego
metra zwilżonego filtru) określona jest wzorem ϕ = π ⋅ d ⋅ v dop . Gdzie d – średnica filtru
w m.
Q…

położonej w środku ciężkości zespołu obliczony wzorem Kusakina
x – promień fikcyjnej studni zastępczej
x1, x2, x3, ... ,xn – odległości punktu w którym sprawdzamy depresję sp od studni 1,2,3,
... ,n
Sprawdzenia sp dokonano w trzech odpowiednio dobranych punktach:
- w środku wykopu P
- w punkcie położonym najdalej środka wykopu C
- w dowolnym punkcie leżącym wewnątrz konturu wykopu D
W punktach P, C i D…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz