Chemia i fizyka gleb - strona 2

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

Chemiczne właściwości gleb określa: - skład chemiczny gleby - formy i związki pierwiastków występujących w glebie - przemiany związków chemicznych Skład chemiczny gleby zależy od: - składu mineralogicznego masy glebowej - składu i zawartości materi  organicznej - składu 

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 12

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

Krzem, glin, sód – występują w glebie w dużych ilościach, ale przez rośliny pobierane w małych ilościach FOSFOR - wchodzi w skład związków budujących komórki (kwasy nukleinowe, fosfolipidy, nukleoproteiny) - bierze udział w procesie oddychan...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 13

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

MAGNEZ  Wchodzi w skład chlorofilu  Bierze udział w procesach fotosyntezy i wielu reakcjach enzymatycznych Ogólna zawartość magnezu w glebie 0,06 – 1,2% Mg Źródła magnezu:  Uwalniany w procesach wietrzenia minerałów (dolomit, biotyt, 

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 14

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Fazy rozkładu substancji organicznej 1) Faza inicjalna – obejmuje procesy hydrolizy i utleniania zachodzące w substancji organicznej   bezpośrednio po obumarciu. Największym zmianom ulegają związki aromatyczne i białkowe. Zmiana zabarwienia obumarłych  części roślin. 2) Faza mechanicznego rozkład...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 15

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Na początku wydzielamy kwasy fulwowe i huminowe (rozpuszczamy je w zasadach). Odporność związków próchnicznych na procesy rozkładu  Cukry, skrobia, białka proste – ulegają szybkiemu rozkładowi  Białka złożone, hemiceluloza, celuloza, lignina, woski, itp. – ulegają wolnemu rozkładowi Proces humi...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 16

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Właściwości sorpcyjne gleby W chemi  fizycznej pojęcie sorpcji obejmuje:  Absorpcja – proces przenikania masy absorbenta polegający na pochłanianiu danego  składnika przez ciało stałe lub ciekłe. Podlegają jej gazy, pary, cząstki niezdysocjowane oraz  jony z roztworów.  Adsorpcja – sorpcja powi...

Właściwości fizyczne gleb

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2233

WYKŁAD NR 6 18.11.2009   WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB     Faza stała: w różnym stopniu rozdrobnienia i rozkładu  *cząstki mineralne  - minerały pierwotne  - minerały wtórne  * cząstki organiczne  - resztki roślinne i zwierzęce  - próchnica ...

Funkcje i grupy granulometryczne-stosowane podziały

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogdan Kadłubowski
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: części szkieletowe, części ziemiste, kurczliwość gleby, właściwości cieplne gleby, gęstość objętościowa, właściwa...