Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 13 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 13 - strona 2 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 13 - strona 3

Fragment notatki:


MAGNEZ  Wchodzi w skład chlorofilu  Bierze udział w procesach fotosyntezy i wielu reakcjach enzymatycznych Ogólna zawartość magnezu w glebie 0,06 – 1,2% Mg Źródła magnezu:  Uwalniany w procesach wietrzenia minerałów (dolomit, biotytoliwiny, pirokseny, amfibole)  Mineralizacja substancji organicznej  Wapnowanie gleb (wapno magnezowe) Magnez w glebie:  Występuje w roztworze glebowym w postaci soli o różnym stopniu rozpuszczalności  Podlega sorpcji wymiennej  Łatwo ulega wymywaniu W glebach piaszczystych występuje niedobór magnezu. Przy odczynie kwaśnym jony Mg2+ są wypierane z kompleksu sorpcyjnego przez jony H+ i ulegają łatwo  wymyciu w głąb profilu przez wody opadowe. Duża zawartość potasu w glebie (intensywne nawożenie K) może ograniczać pobieranie magnezu przez  rośliny. ŻELAZO  Bierze udział w procesach oksydoredukcyjnych zachodzących w glebie i w komórkach przede  wszystkim w procesie oddychania   Jest niezbędne przy tworzeniu chlorofilu w procesie fotosyntezy W glebie występuje w ilości ok. 2,5% Fe, ale może ulegać wahaniom w zakresie 0,X – X,0%. Źródła:  Uwalniany w procesach wietrzenia minerałów (limonithematyt, lignit, pirokseny, oliwiny, biotyt i  inne)  Mineralizacja substancji organicznej Formy:  Trwałe tlenki i wodorotlenki, fosforany, węglany w postaci krystalicznej lub amorficznej  W roztworach glebowych proste kationy i kompleksowe jony  Tworzy kompleksowe chelatowe?? połączenia z substancją organiczną  Związki żelaza trójwartościowego Fe3+ nadają glebom trwale żółtą, brunatną, rdzawą barwę.  Związki żelaza Fe2+ barwią glebę na kolor siny lub zielonkawy, co wskazuje na małą przewiewność gleby. Uwodnione tlenki żelaza zwiększają zwięzłość gleb, mogą  tworzyć konkrecje (orsztyn) ograniczające  przepuszczalność wodną gleb. Wodorotlenki bezpostaciowe odznaczają się zdolnościami sorpcyjnymi. Połączenia organiczne zwiększają  mobilność żelaza i jego dostępność dla roślin. Mikroelementy (mikroskładniki) Występują w glebie w małych ilościach i w bardzo małych ilościach pobierane są przez rośliny. Są niezbędne  dla roślin. Nadmiar lub niedobór mikroelementów jest szkodliwy dla roślin i zwierząt. Rośliny pobierają mikroelementy z gleby. Spełniają one rolę katalizatorów w wielu procesach fizjologicznych: - fotosynteza - oddychanie - powstawanie chlorofilu W glebach biorą udział w procesach oksydo – redukcyjnych. Źródła mikroelementów:  Skały macierzyste  Substancja organiczna   Chemiczne środki ochrony roślin

(…)

… leśna, na łąkach – roślinność trawiasto – zielona)
- korzenie roślin i resztki pozbiorowe
- obumarłe ciała zwierząt i obumarłe mikroorganizmy (3 – 20t/ha)
- nawozy organiczne (obornik, gnojowica, komposty, 20 – 40t/ha)
Ilość części roślin gromadzonych w glebie t/ha/rok
Roślinność
części nadziemne
Las
20 – 45
Łąka
10 – 30
Rola
3 – 20
Czarnoziem (roślinność stepowa)
7
Gleba bielicowa (roślinność upraw
4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz